Ads Top

Nieuwe ronde subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’

Vanaf 1 augustus 2019 opent de derde ronde van de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’. De provincie is op zoek naar projecten die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de projecten innovatief, opschaalbaar en deelbaar, enthousiasmerend voor Brabanders zijn en moeten er meerdere partijen actief betrokken zijn.

ze subsidieronde loopt 1 augustus tot en met 19 september 2019. Het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor deze tender is 1.000.000 euro. De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een project, met een bijdrage van maximaal 124.999 euro. De subsidie wordt alleen toegekend als er geen sprake is van een andere subsidie vanuit een provinciale subsidieregeling. Zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke personen kunnen aanvragen indienen bij het subsidiebureau van de provincie. Let op dat u tijdig indient: aanvragen die eerder of later worden ingediend vallen buiten de boot.

n de tweede subsidieronde die liep van 1 maart tot en met 28 maart 2019 ontvingen negen samenwerkingen provinciale subsidie voor hun projecten, waarmee zij de Brabantse energietransitie versnellen. Ook hier weer heel gevarieerd: van het professionaliseren van nieuwe en bestaande lokale zoncoöperaties tot het maken van een energievoorziening met seizoensopslag.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.