Ads Top

Energie maskeert verslechtering Amerikaans handelstekort

Voor een goed zicht op de ontwikkeling van het Amerikaanse handelstekort, dat in het brandpunt van het politieke debat staat, is het zaak om rekening te houden met het effect van veranderingen in de in- en uitvoer van energie en vooral van olie. Dat schrijft de DNB.

De reductie van het tekort op de Amerikaanse handelsbalans sinds 2009 is meer dan volledig toe te schrijven aan de handelsprestaties op het gebied van energie. De handelsbalans laat zelfs een verslechtering zien als de in– en uitvoer van energie buiten beschouwing wordt gelaten.

Door een aantal ontwikkelingen is de Amerikaanse energiebalans, oftewel het onderdeel van het handelssaldo dat de in- en uitvoer van energie weer geeft, de afgelopen jaren flink gewijzigd. Allereerst is sinds 2009 de productie van schaliegas en olie in de Verenigde Staten (VS) sterk toegenomen. Momenteel is de VS de grootste olieproducent ter wereld, terwijl het land in 2008 nog op de derde plek stond. Daardoor is de import van olie sterk afgenomen. Dit werd nog versterkt door de grotere beschikbaarheid van binnenslands gewonnen schaliegas, waardoor veel Amerikaanse bedrijven een overstap van olie naar gas maakten.

Een tweede relevante ontwikkeling is het opheffen van het verbod op de export van binnenslands geproduceerde olie, de zogenoemde Energy Policy and Conservation Act (EPCA) in 2015. Het deel van de binnenlandse olieproductie dat wordt geëxporteerd is sindsdien toegenomen tot circa 20%. Beide ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het tekort op de oliebalans is verkleind van circa 2,5% van het bbp in 2008 tot 0,2% van het bbp in mei 2019. Sinds 2009 is het tekort op de Amerikaanse handelsbalans met bijna 2% van het bbp afgenomen. Deze tekortreductie kan dus meer dan volledig worden toegeschreven aan de verbetering van de oliebalans.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.