Ads Top

Proef met zonnepanelen op dijk bij Ritthem

Op de binnendijk van de Spuikom bij Ritthem in Zeeland zijn de afgelopen maanden verschillende systemen met zonnepanelen geplaatst.

Een consortium van overheden, kennisinstellingen en systeembouwers voert het driejarige onderzoek Zon op dijken uit, onder aanvoering van TNO en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het kenniscentrum van alle waterschappen.

De proef richt zich vooral op de eisen vanuit waterveiligheid. Ook onderzoeken de experts welke panelen het beste in het landschap passen en wordt het draagvlak in de omgeving bekeken. Het waterschap Scheldestromen stelt als een van de partners de proeflocatie beschikbaar.

Energieprestaties innovatieve zonnepanelen op dijk meten
Een van de systeembouwers is Delmeco, die in Ritthem een innovatief dijk-geïntegreerd systeem uittest. Een ander type is van Eurorail; dat systeem steekt boven de dijk uit en zou een gunstige invloed op de dijkbekleding moeten hebben.

De dijk wordt weer in oude staat teruggebracht wanneer de proef is afgelopen. Het consortium zal dan met een advies komen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. De uitkomst van het onderzoek in Ritthem wordt meegenomen in de Regionale Energie Strategie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.