Ads Top

Bouw tweede proeflocatie Zon op Dijken gestart

TNO en het Waterschap Zuiderzeeland zijn in samenwerking met partners begonnen aan de bouw van de tweede proeflocatie binnen het onderzoeksproject Zon op Dijken.

Deze proef vindt plaats op de Knardijk in Flevoland. De Knardijk is een binnendijk die de grens vormt tussen Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Hierop worden twee innovatieve zonnestroomsystemen gebouwd en getest op onder meer waterveiligheid. Eerder dit jaar is op een binnendijk in Zeeland de eerste proeflocatie gebouwd.

Een dekkende grasmat met stevige wortels is cruciaal voor de waterveiligheid, op dijken waar geen verharding is aangebracht. Op de Knardijk wordt het systeem van Soltronergy, specialist op het gebied van zonnestroominstallaties, zo geïnstalleerd dat de grasmat ruim voorzien is van water en licht en gras geen hinder ondervindt. Ook biedt dit systeem goed zicht op de dijk, waardoor dijkinspecties zonder hinder kunnen plaatsvinden.

Het systeem van Afvalzorg, o.a. ontwikkelaar van secundaire bouwstoffen, is voorzien van een nieuw type dijkverharding (Solarbase), waarop zonnepanelen worden gemonteerd. Bij toekomstige dijkversterkingsprojecten kan dit systeem worden ingezet.

Na de aanleg, die naar verwachting in oktober van dit jaar wordt afgerond, wordt de dijk periodiek geïnspecteerd en met behulp van een netwerk van sensoren continu gemonitord.

Wageningen University & Research volgt de effecten van de zonnepanelen op de grasmat en kijkt samen met Deltares naar de gevolgen hiervan op de waterveiligheid. De dijk wordt weer in oude staat teruggebracht wanneer de proef is afgelopen. Het consortium zal dan met een advies komen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.