Ads Top

'Nieuwe Warmtewet goede basis voor groei en innovatie in collectieve warmte'

Energie-Nederland staat voor een warmtemarkt waarbij zowel publieke als private bedrijven op basis van een gelijk speelveld en op basis van een redelijk rendement investeren in de inbreiding en uit­brei­ding van bestaande en nieuwe collectieve warmtesystemen.

Om die reden verwelkomt de belangenvereniging de nieuwe opzet voor de Warmtewet. Met de aandacht voor leveringszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid onderstreept deze wet het belang van duurzame warmtelevering voor het bereiken van de doelen uit het Klimaatakkoord.

Energie-Nederland steunt de lijn in het concept wetsvoorstel om gemeenten de regie te geven in de lokale warmtetransitie en vindt de keuze voor een integrale verantwoordelijkheid van het warm­tebedrijf daarbij een correct en belangrijk uitgangspunt. Verschillende organisatievormen blijven daarbij mogelijk.

Ter versterking van de nieuwe opzet van de Warmtewet ziet Energie-Nederland ruimte voor een aantal verbeteringen. Zo gemeenten meer aandacht moeten geven aan betaalbaarheid wanneer zij een warmtebedrijf aanwijzen voor een warmte­kavel; het ontheffingenregime behoeft verruiming voor vernieuwende en kleine collectieve systemen en bestaande rechten van warmtebedrijven moeten in het overgangsrecht langer en beter gerespecteerd worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.