Ads Top

'Betaalbaarheid warmtenetten grote zorg bij nieuwe wet'

Het Wetsvoorstel collectieve warmtevoorzieningen beschermt consumenten niet tegen dure warmtenetten, vindt Vereniging Eigen Huis. Maximumtarieven vervallen en leveranciers kunnen straks hun tarieven baseren op de kosten van het nieuwe warmtenet. In de consultatie pleit de vereniging daarom voor belangrijke aanpassingen. De nieuwe wet moet in 2022 in werking treden.

Vereniging Eigen Huis wil dat de nieuwe wet consumenten de zekerheid geeft dat zij voor warmte via een warmtenet niet meer gaan betalen dan met het huidige ‘niet meer dan anders’ principe (NMDA). Woonlastenneutraliteit is een van de belangrijke uitgangspunten van het Klimaatakkoord. Daarin is ook afgesproken dat in de komende tien jaar 750-duizend woningen worden aangesloten op een warmtenet; ongeveer een verdrievoudiging van het huidige aantal. 

Het nieuwe wetsvoorstel zet een streep door de huidige maximumtarieven voor warmteleveranciers. Hiervoor in de plaats komt een tarief dat is gebaseerd op de aanlegkosten en de exploitatie van een warmtenet. Die komen voor rekening van de eindgebruikers. Daarentegen komt voor warmtebedrijven de eigen business-case met vrije tarieven altijd rond. Vooral op locaties waar de aanleg kostbaar is kunnen de tarieven daardoor hoog oplopen en voor sommige huishoudens onbetaalbaar worden.

Hoewel er geen verplichting is om je woning aan te sluiten op een warmtenet, zal dat in de praktijk alleen mogelijk zijn als het huis met een ‘gelijkwaardig alternatief’ kan worden verwarmd. Maar wat dat is blijft in het wetsvoorstel onduidelijk. Vereniging Eigen Huis betwijfelt of er straks daadwerkelijk sprake is van keuzevrijheid voor consumenten.  

Voor eigenaren van appartementen wordt de keuzevrijheid nog verder beperkt. In het wetsvoorstel staat dat appartementencomplexen vaak nodig zijn voor de realisatie van het warmtenet. Als deze opgelegde keuze echter duurder uitpakt dan een andere duurzame manier van warmtelevering, dan wil de vereniging dat appartementseigenaren hiervoor worden gecompenseerd.  

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.