Ads Top

Reclame NL Energie oneerlijk, ontoelaatbaar en misleidend

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft Essent in het gelijk gesteld in de klacht die ze indiende tegen NL Energie. Volgens de RCC is de televisiespot die NL Energie uitzond over Essent misleidend en oneerlijk. In de krantenadvertentie van NL Energie is de vergelijking met de variabele tarieven van Essent ongeoorloofd en eveneens misleidend.
Essent is blij met de uitspraak en heeft met haar gang naar de RCC ook duidelijkheid gecreëerd
in wat toelaatbaar en ontoelaatbaar is in het voeren van vergelijkende reclamecampagnes over energieproducten. De RCC adviseert NL Energie om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. NL Energie maakt al jaren vergelijkende reclame met bekende Nederlanders als Frans Bauer en Maurice de Hond. Essent heeft geprotesteerd tegen de jongste vergelijkende reclame van NL Energie en de RCC oordeelt nu dat deze inderdaad niet door de beugel kan.
Half januari diende Essent een klacht in tegen de televisiespot en de krantenadvertentie van NL Energie, omdat deze in haar ogen misleidend zijn. In de tv commercial stelde NL Energie "de goedkoopste" te zijn en dat consumenten zouden betalen voor de overname door RWE omdat de overnameprijs zou moeten worden terugbetaald. Ook werd in de televisiespot onsympathiek ingespeeld op nationalistische sentimenten door te verwijzen naar 'Hollandse' tarieven.
Wat betreft de televisiecommercial heeft de RCC Essent in het gelijkgesteld omdat het terugbetalen van de overnamesom onjuiste informatie is die geen relatie heeft met energietarieven. Daarnaast stelt de RCC dat de claim "de goedkoopste" misleidend is en daarom niet meer mag worden gevoerd door NL Energie. Over de onsympathieke toon van de commercial deed de RCC geen uitspraak. De uiting is volgens de RCC in elk geval niet discriminerend.
In de krantenadvertentie maakte NL Energie een onvolledige en misleidende vergelijking tussen haar lage instapprijzen en de variabele standaardtarieven van onder andere Essent. Essent is van mening dat NL Energie voor de consument verzwijgt dat in de vergelijking sprake is van een instaptarief dat vervolgens wordt verhoogd tot een basistarief. Het gevolg is dat de vergelijking dan niet meer klopt en de gesuggereerde besparing in het geheel niet wordt gehaald. De RCC geeft Essent daarin gelijk. Bovendien vindt de Commissie dat de geclaimde besparing ten opzichte van Essent niet gemaakt mag worden omdat de prijs gedurende het jaar verandert. Een besparing per jaar suggereren kwalificeert de RCC als "onjuiste informatie".

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.