Ads Top

Duurzame energiesector: consistent beleid nodig voor overheidsdoelen

'De duurzame-energiesector staat klaar om de Europese overheidsdoelen binnen bereik te brengen, als de Nederlandse overheid zorgt voor goed, consistent beleid.' Teun Bokhoven, voorzitter van de Duurzame Energie Koepel (DE Koepel, branchevereniging van 370 bedrijven die duurzame energie produceren), constateert echter dat de overheid nog wel wat huiswerk heeft om die situatie te creëren: "Door de opzet van de SDE+ blijft de investeringsonzekerheid voor Nederlandse bedrijven en particulieren bestaan en wordt gekozen voor stimulering van laaghangend fruit."
In een speciale uitgave van Signaal van deze week schetst DE Koepel een breed beeld van de actuele situatie in de duurzame-energiesector: waar liggen de mogelijkheden en wat moet er gebeuren om die te kunnen benutten?
Jaap Warners, voorzitter  van de Nederlandse Wind Energie Associatie, accentueert het belang van een positieve keuze voor en beeldvorming over duurzame energie: "Het Engelse kabinet, dat een vergelijkbare politieke kleur heeft als het Nederlandse, zet fors in op duurzame energie en steunt dat dus ook financieel. Dat is doordacht beleid en geen geldoverdebalksmijterij."
De gewenste positieve consistentie in het overheidsbeleid komt ook in andere bijdrage terug, zoals die van Hein Greven (Eneco, over off-shore wind) en Henk Brink (LTO Noord, over vergisting).
Pieter Bergmeijer, Energy Valley, beschrijft in zijn bijdrage over zonne-energie hoe een goede regulering van energie-zelflevering "goud kan opleveren voor de Europese doelstelling."
Ook Peter Wagener, voorzitter van de Dutch Heat Pump Association, laat zien dat zijn sector zeer gebaat is bij constructief structureel beleid. Daarentegen bespiegelt  Dorine Putman-Devilee (ASNBank) de effecten van afnemend  stimulerend overheidsbeleid.
Met voorstellen om dat overheidsbeleid, b.v. ten aanzien van bij- en meestook van biomassa, te verbeteren en te verstevigen komt Dick Tommel, voorzitter van het Platform Bio-Energie in zijn bijdrage over de SDE+-brief van minister Verhagen. Van groot belang vindt Tommel dat de Europese duurzaamheidscriteria voor vloeibare biomassa ook snel door Brussel van toepassing worden verklaard op de vaste biomassa.
Guido Bakema, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ondergrondse Energieopslag, geeft aan dat de huidige Warmtewet de (zowel financieel als energetische in principe zeer rendabele) investeringen in warmte- en koudesystemen, geheel tegen de beleidsdoelstellingen in, zeer waarschijnlijk juist gaat afremmen.
Monique van Eijkelenburg, directeur strategie van de DE Koepel, benoemt in haar bijdrage een aantal concrete aangrijpingspunten waarmee de Nederlandse overheid een solide thuisbasis kan faciliteren, zodat de duurzame energiesector ook een aantrekkelijke exportrol kan vervullen. Dat er royale exportkansen liggen blijkt ook uit de bijdrage over de geslaagde recente handelsmissie Midden-Amerika en Colombia. Hans van Breugel (voorzitter Energie uit Water)  toont aan dat ook energie-opwekking uit water een nog krachtiger exportproduct kan zijn, mits de overheid bij het  innovatie-onderzoek een handje helpt.
Begin februari startte de Duurzame Energie Koepel een online bliksemonderzoek onder de leden/bedrijven in haar achterban om de situatie op gebied van duurzame energie te peilen en suggesties o.a. voor Green Deals te inventariseren. Rond 15 februari worden de uitkomsten gepubliceerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.