Ads Top

Europa en Gelderland investeren in energietechnologie

De provincie Gelderland kent 540.000,- euro Europese- en 360.000,- euro financieringsondersteuning toe vanuit het klimaatprogramma voor het optuigen van het Gelders Transitie Centrum. Stichting kiEMT zet in nauwe samenwerking met energiekennisbedrijf KEMA en Wageningen Universiteit en Researchcentrum het zogenaamde Gelders Transitie Centrum (GTC) op voor het initiëren, ondersteunen en versnellen van doorbraakprojecten in de energie- en milieutechnologiesector. Hiervoor ontvangt Stichting kiEMT een Europese subsidie van  540.000,- euro op basis van het stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde innovatiekracht’, aangevuld met 360.000,- euro provinciale financieringsondersteuning vanuit het klimaatprogramma.
Het doel van deze investering is om bestaande kennis in de regio te binden en te benutten om de hooggespannen milieu en energie-doelstellingen in 2020 te kunnen bereiken ( 20% minder energieverbruik en 20% minder CO2 uitstoot, 20% meer duurzame energieopwekking). Het GTC zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de opbouw van kennis voor de realisering van de klimaatdoelstellingen van de provincie.
De provincie Gelderland heeft in haar Contourennota Integraal Programma Klimaatbeleid “Aanpakken en aanpassen’ aangegeven welke de beleidsterreinen zijn waarop zij haar doelstellingen bij uitstek gerealiseerd wil zien. Deze zijn energietransitie in de gebouwde omgeving, duurzame mobiliteit en biobased economy. De activiteiten van het GTC zullen worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van KEMA, Wageningen Universiteit en Researchcentrum en Stichting kiEMT. De zo verkregen kennis zal in samenwerking met de vele partners van de drie samenwerkende partijen via projecten worden gerealiseerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.