Ads Top

Groot Salland kiest voor energiebesparing

Met een nieuw te bouwen ANAMMOX-systeem op rioolwaterzuivering Zwolle bespaart het Waterschap Groot Salland eenderde op energie. Voor de bestaande deelstroombehandeling van Sharon worden onder andere kosten gemaakt voor het verbruik van methanol, natronloog en energie, en voor de productie van slib. In het nieuwe ontwerp is nadrukkelijk gekeken naar de besparing op kosten van energie en grondstoffen, en ook naar het hergebruik van materialen. Naar verwachting wordt de totale investering van 580.000 euro in zeven jaar terugverdiend. De deelstroombehandeling is één van de laatste stappen in het zuiveringsproces. Het zuivert het water dat uit de Kunstmatige Slib Ontwatering (KSO) komt. De KSO is echt de laatste stap. Hier wordt het eindproduct (slib) zo droog mogelijk afgeleverd aan de verwerkende industrie (compost, brandstof).
De besparing met deze nieuwe installatie is net zo groot als het jaarlijkse energieverbruik van circa dertig huishoudens. Deze ombouw is één van de bijdragen die het waterschap wil leveren aan duurzaamheid, innovatie en een efficiënte benutting van energie. De ervaringen van dit ombouwproject worden uitgewisseld met het landelijke kennisnetwerk 'Energiefabriek'.
"Het onbeperkte gebruik van fossiele brandstoffen levert grote milieuschade op, is eindig en wordt bovendien steeds duurder. Dit besef leeft bij iedereen. Daarom is ons credo: duurzaam met energie!", aldus een woordvoerder van het waterschap.
De firma Paques gaat de nieuwe installatie bouwen. De afkorting ANAMMOX staat voor eentraps anaërobe ammoniumoxidatie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.