Ads Top

UNETO-VNI gaat CO2-metingen uitvoeren op scholen

Wanneer deze week de scholen weer open gaan, komen tienduizenden leerlingen in een schoollokaal terecht met onvoldoende ventilatie. Het CO2-gehalte in de lucht is daardoor tijdens de meeste lessen onaanvaardbaar hoog. Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat een gebrek aan ventilatie concentratieverlies en hoofdpijn veroorzaakt en dus een negatief effect heeft op de leerprestaties. Ook het werk van docenten lijdt eronder. Branchevereniging UNETO-VNI vindt dat de overheid aandacht en geld moet besteden om een einde te maken aan de bedompte lucht in klaslokalen. Komende winter trekt UNETO-VNI het land in om op scholen CO2-metingen te doen.
In 80 procent van de klaslokalen in Nederland is de CO2-concentratie veel te hoog. Een slecht binnenmilieu kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, slijmvliesirritaties, overdracht van infectieziekten en astma-aanvallen. Voorzitter Marcel Engels van UNETO-VNI: 'Het gebrek aan ventilatie in scholen zorgt voor een hoger ziekteverzuim van leerkrachten en leerlingen.' Om aandacht te vragen voor de dramatische luchtkwaliteit in de Nederlandse klas, voert UNETO-VNI dit schooljaar een nieuw predikaat in: de Frisse School. Vanaf januari, wanneer de CO2-problemen het grootst zijn, gaat het FrisseScholenTeam op tal van scholen metingen verrichten. Engels: 'We willen scholen inzicht geven in de kwaliteit van het binnenklimaat. Als het er slecht voor staat, kan de school direct maatregelen nemen. Is de luchtkwaliteit in de klassen in orde, dan reiken wij het predikaat Frisse School uit.'
Het binnenmilieu in het klaslokaal heeft invloed op de leerprestaties. Onderzoek van TNO laat zien dat elke verdubbeling van de toevoer van frisse lucht leidt tot circa 15% betere leerprestaties. Betere ventilatie in lokalen kan op termijn dus resulteren in hogere CITO-scores.
De te hoge CO2-concentraties zijn niet het enige klimaatprobleem op de Nederlandse scholen. Veel klassen hebben in de winter te maken met kou en tocht, terwijl het in de zomer juist te warm wordt. Ook is er in veel lokalen een gebrek aan daglicht en voldoet de verlichting niet aan de moderne eisen. De voorzitter van UNETO-VNI vindt dat het hoog tijd is om te investeren in goede omstandigheden in de klas: 'Als wij de ambitie van Nederland als kenniseconomie willen waarmaken, zullen we op z'n minst moeten zorgen voor een gezonde leer- en werkomgeving voor scholieren en leerkrachten.' Engels denkt dat er zo'n 600 miljoen euro nodig is om het binnenklimaat in de Nederlandse scholen structureel aan te pakken.

1 opmerking:

  1. Als je streeft naar een gezond binnenklimaat gaat het in eerste instantie om bewust te zijn van de luchtkwaliteit gedurende de dag. Deze bewustwording realiseer je door een CO2 indicator te plaatsen met een display, stoplichtsignalering (rood boven 1.200ppm) en een geluidsignaal dat klinkt bij overschrijding van 1.400ppm. De bewustwording zal leiden tot het tijdig nemen van maatregelen om te voorkomen dat de CO2-concentratie te ver oploopt. Als men is aangewezen op natuurlijke ventilatie, volstaat in veel gevallen het openen van luchtroosters en ramen. Door bewust te ventileren worden tocht en energieverspilling tot een minimum beperkt. In sommige gevallen zullen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de ventilatiecapaciteit te vergroten, dan kunnen de installatiebedrijven die zijn aangesloten bij UNETO-VNI wellicht een oplossing bieden. Indien reeds gebruik wordt gemaakt van een mechanisch ventilatiesysteem, dan waarschuwt een CO2 indicator wanneer deze niet goed functioneert en onderhoud nodig is, zoals het tijdig vervangen van de filters. Een CO2 indicator van SenseAir kost € 150 ex btw en dat is een relatief geringe investering als je beseft dat het gaat om het voorkomen van gezondheidsklachten (lees: ziekteverzuim) en het verbeteren van de leerprestaties!

    BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.