Ads Top

Geslaagde brandstoftest biomassacentrale: eerste stap naar lokale groene economie

De eerste test met nieuwe groene brandstoffen die energiebedrijf Essent begin dit jaar deed in haar biomassacentrale in Cuijk is geslaagd. Uit onderzoek blijkt dat bermgras, papierslib en snoeihout geschikt zijn voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Ook is het mogelijk om de aanvoer van deze uit de nabije omgeving van de Brabantse gemeente afkomstige brandstoffen goed in te richten.
webdav import Het energiebedrijf deed het onderzoek in het kader van de ontwikkeling van de biobased economy. Dat is een economie die draait op groene grondstoffen, waarvan Essent een aanjager wil zijn. Binnenkort volgt een tweede test.
‘We willen de innovatieve principes van de biobased economy, zoals optimale benutting van reststromen, lokaal in de praktijk brengen. Wat we nu in Cuijk willen doen, kan op termijn grootschalig en landelijk worden toegepast’, vertelt Mira Huussen, directeur New Energy bij Essent.
Nieuwe brandstoffen nu afzonderlijk getest
Samen met partners doet Essent onderzoek naar optimaler gebruik van biomassa. Het energiebedrijf kijkt onder andere naar cascadering: zoeken naar toepassingen van componenten uit de biomassa voordat deze worden ingezet voor duurzame energieproductie. Op die manier kunnen verschillende industrieën maximaal gebruik maken van en waarde creëren uit dezelfde (hoeveelheid) biomassa. Dat is het principe van de biobased economy.
In Cuijk probeert Essent samen met partners de biobased economy op lokale schaal uit. Zo zijn er plannen om de centrale te koppelen aan een warmtenetwerk. Restwarmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit kan dan omliggende bedrijven voorzien van warmte en stoom. Ook zal Essent onderzoek doen naar mogelijkheden om bij de centrale agrarische restproducten te gaan drogen, groen gas te produceren en bioraffinage toe te passen.
Eerder dit jaar sloot Essent hierover de Green Deal ‘Cuijk 2.0’ met minister Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.