Ads Top

Ruim baan voor eigen duurzame energie

De Tweede Kamer heeft al herhaalde malen opgeroepen om ruim baan te geven aan lokale duurzame energie. Een brede alliantie vanuit de samenleving (Milieufederatie Noord-Holland, LTO, Klimaatverbond, VNG, Nederlandse Woonbond en vele anderen) neemt nu het voortouw en komt met een eigen visie: stel decentraal centraal. Met deze visie is het mogelijk om je eigen energie zelf duurzaam en rendabel te produceren.
Vrijwel alle verkiezingsprogramma's vragen om meer aandacht voor het opwekken van eigen energie. Daar is ook al veel over gepraat. Nu is het tijd om aan de slag te gaan en stappen vooruit te maken Een alliantie van partijen uit de samenleving wil de politiek daarbij helpen. Daarvoor is een breed ondersteunde visie opgesteld. Uitgangspunt: stel decentraal centraal. Deze visie is ook een antwoord op de in de Tweede Kamer unaniem aangenomen motie om te onderzoeken hoe kleinverbruikers decentraal duurzame energie kunnen produceren voor eigen gebruik.
De belangrijkste maatregel waar de alliantie voor kiest is kleinverbruikers in staat te stellen zelf hun benodigde energie duurzaam in de buurt op te wekken, zonder dat daar belasting over geheven wordt. Hierdoor wordt het voor velen interessant om in de opwekking van eigen energie te investeren. Daarmee, zo stelt de alliantie, blijft de energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar en zorgt het voor positieve lokale sociaal economische effecten. Momenteel voert de VNG een studie uit naar de omvang van deze effecten.
Oproep
De alliantie roept het demissionaire kabinet en de nieuwe Tweede Kamer op om samen te werken aan de snelle realisatie van deze visie. Decentraal duurzaam heeft de toekomst. Steeds meer burgers en bedrijven kiezen ervoor om zelf en samen energie op te wekken. Wetten en regels staan hen daarbij in de weg. In een gezamenlijke reactie op de visie die het Ministerie van EL&I aan het ontwikkelen is op decentraal duurzaam doet de alliantie een oproep: Maak ruim baan voor decentraal duurzaam. Om de energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar te houden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.