Ads Top

Kernfysische Dienst: geen twijfels veiligheid kerninstallaties

De Kernfysische Dienst (KFD) stelt dat de problemen in twee Belgische kerncentrales op dit moment geen reden zijn voor maatregelen ten aanzien van de kerncentrale Borssele. De in Belgie geconstateerde mogelijke afwijkingen zijn ook niet relevant voor de onderzoeksreactoren in Petten en Delft.
Dat schrijft Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (ELI) in antwoord op Kamervragen over de Belgische kerncentrales Doel en Tihange.
Er is volgens de KFD geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de veiligheid in Borssele, Petten of Delft", aldus minister Verhagen. ;De installaties voldoen bij wet aan de modernste veiligheidseisen.;
De KFD is de onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de veiligheid van kerninstallaties.
Minister Verhagen benadrukt dat het reactorvat in Borssele afkomstig is van een andere leverancier en gemaakt van materiaal met een andere samenstelling. De gevolgen van afwijkingen zoals in Doel zouden volgens de KFD in Borssele direct door de bestaande meetapparatuur worden opgespoord.
Verhagen heeft Belgie gevraagd een gezamenlijke oefening rond de kerncentrale in Tihange te organiseren. Op verzoek van de veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toegezegd dat er een opslag van jodiumpillen in Limburg komt. Een dergelijke regionale opslag bestaat ook in Twente en Zeeland waar zich kerncentrales in de omgeving bevinden.
Over de wens van extra voorzorgsmaatregelen in geval van een ramp bij de kerncentrale in Tihange overlegt minister Verhagen binnenkort met de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Nederland blijft het Maaswater continue op radioactiviteit monitoren. Er zijn geen afwijkende meetwaarden gevonden.
Verhagen vindt het van belang dat het radioactief afval op de onderzoekslocatie in Petten zo snel als mogelijk wordt afgevoerd naar de COVRA in Zeeland. Daar wordt het afval voor tenminste 100 jaar veilig opgeslagen in speciaal daartoe ontworpen gebouwen. Het afval dient eind 2017 geheel te zijn afgevoerd.
Er is geen sprake van lekkage van radioactiviteit uit de opslag van vaten op de onderzoekslocatie in Petten. De eerder geconstateerde corrosie van enkele verpakkingen leidt niet tot een onveilige situatie. In het opslaggebouw bestaan meerdere veiligheidsbarrieres die dit voorkomen.
De Kernfysische Dienst houdt extra toezicht op de vorderingen bij het verwijderen van het afval en de andere activiteiten op de onderzoekslocatie in Petten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.