Ads Top

Voorlopig geen tweede kerncentrale

Het Zeeuwse energiebedrijf DELTA ziet de eerstkomende jaren geen mogelijkheden een tweede kerncentrale in Zeeland te realiseren. In de afgelopen tijd is gebleken dat de combinatie van de financiele crisis, de hoge investeringen die nodig zijn voor een kerncentrale, het huidige investeringsklimaat en de huidige overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt met lage energieprijzen, moet leiden tot de conclusie dat voorlopig geen kerncentrale kan worden gebouwd. De aandeelhouders zijn vandaag geinformeerd dat de plannen voor een tweede kerncentrale de komende 2 tot 3 jaar niet worden doorgezet. DELTA zal zodra de omgevingsfactoren verbeteren het project weer oppakken.
De Nederlandse overheid ziet kernenergie als een mogelijk onderdeel van een evenwichtige energiemix. Het kabinet zal daarom bij een aanvraag voor een kerncentrale door energiebedrijven de vergunning verlenen. Ook wordt in toenemende mate vanuit onafhankelijke experts zoals het Planbureau voor de Leefomgeving gepleit voor toepassing van kernenergie in de energiemix.
Het laatste half jaar is door de financiele crisis het investeringsklimaat verder verslechterd. Bovendien is door de recessie de overcapaciteit van elektriciteitsproductie verder toegenomen. Daarnaast blijft onzekerheid over het Europese ETS systeem, het beleid over de allocatie van CO2. en de prijs die partijen daarvoor moeten betalen. Deze onzekerheden zijn op dit moment te groot voor een project van dergelijke omvang.
Daarom zijn zowel DELTA als zijn partners tot de conclusie gekomen dat er momenteel onvoldoende zekerheden zijn om tot de voorbereiding en bouw van een nieuwe kerncentrale over te kunnen gaan.
DELTA zal wel blijven investeren in nieuwe opwekcapaciteit. DELTA blijft overtuigd van kernenergie als essentiele factor in het zekerstellen van de elektriciteitslevering door de afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstof te beperken, de lage kostprijs op lange termijn en de enorme CO2. reductie die gerealiseerd kan worden ten opzichte van conventionele opwek methodes.
Een kerncentrale zou op z'n vroegst pas in 2020 operationeel zijn. Nu de bouw van de tweede kerncentrale uitgesteld is, heeft DELTA tijd om de effecten op de strategie goed te evalueren. Er zijn diverse opties die een kortere implementatie tijd hebben dan kernenergie. Voor DELTA blijft uitgangspunt CO2. neutrale opwekking in 2050.
 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.