Ads Top

Rijden op mest nu realistisch alternatief voor fossiele brandstoffen

Maandag opende oud-commissaris van de Koningin en voorzitter van voorlichtingsorganistie Milieu Centraal Ed Nijpels het groen gas tankstation van OrangeGas in Joure. Met tot nu toe 85 gerealiseerde aardgastankstations, waarvan er 35 honderd procent groen gas leveren, heeft Nederland inmiddels een landelijk dekkend netwerk. Daarmee is rijden op groen gas volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal niet alleen een van de meest milieuvriendelijke alternatieven voor rijden op fossiele brandstoffen, maar ook een realistische optie voor automobilisten.
Rijden op groen gas is net als elektrisch rijden een milieuvriendelijk alternatief voor rijden op fossiele brandstoffen als benzine en diesel. Auto's op groen gas scoren vooral goed voor het klimaat. De uitstoot aan het broeikasgas CO2 vermindert met 40 tot 90 procent ten opzichte van benzine, afhankelijk van de gebruikte grondstof voor groen gas. Grondstoffen voor groen gas zijn stortgas en reststromen zoals dierlijke mest, afvalwater, aardappel- en suikerbietenloof. Ook energiegewassen kunnen als grondstof worden gebruikt. Met mest als grondstof voor groen gas valt de grootste winst te behalen: er wordt dan voorkómen dat methaan in de lucht komt. Dat is gunstig, want methaan is een krachtig broeikasgas (25 keer zo sterk als CO2).
Ed Nijpels zal als voorzitter van Milieu Centraal de komende twee weken in een auto op groen gas blijven proefrijden en zijn ervaringen delen op blog.milieucentraal.nl

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.