Ads Top

Met groene warmte kan Nederland duurzame doelstelling 2020 wel halen

Op een minisymposium op 25 januari in perscentrum Nieuwspoort toonde Gijs de Man, voorzitter van de stichting Warmtenetwerk, aan dat duurzame warmte de meest kosteneffectieve methode is om de afspraak met de EU voor 14 procent duurzame energie in 2020 te halen. Interessant is de inzet van warmte bij renovaties in de bestaande bouw. Een studie in Amsterdam door DWA laat zien dat een combinatie van isolatie en groene warmte veel minder investeringen vergt om energielabel A te halen dan alleen gebouwgebonden maatregelen. Voor de uitbouw van duurzame warmte is een gelijk speelveld met andere opties noodzakelijk, aldus De Man.
Een belangrijke stap naar een gelijk speelveld is gezet door het ministerie van EL&I in de SDE. Evenals bij duurzame elektriciteit en bij groen gas wordt nu ook bij de productie van groene warmte de onrendabele top gesubsidieerd. Op andere punten gaat het echter nog niet goed. Zo is er een weeffout tussen de energieprestatienorm voor nieuwbouw en de energielabels voor bestaande bouw. Levering van groene warmte telt in de EPC maar als je daarna een energielabel voor de woning aanvraagt telt het niet. Dat is niet uit te leggen,.
Op het verlanglijstje van De Man staan verder waardering van warmtelevering bij emissierechten voor CO2, en ruimte voor gemeentes om eigen klimaatbeleid te voeren. De ruimte hiervoor staat nu onder druk door het nieuwe bouwbesluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Wilbert Willems, wethouder voor Groen Links in Breda kon overtuigend laten zien dat gemeenten een cruciale rol kunnen spelen bij duurzame energie. Breda gaat met eigen snoeihout en biogas van de rioolwaterzuivering 8 MW groene warmte opwekken. De warmte gaat via het warmtenet van Essent naar woonwijken, gemeentelijke gebouwen en zakelijke klanten. De woningcorporaties nemen voor minimaal 2.000 en maximaal 4.000 woningen groene warmte af en bereiken daarmee een beter energielabel, terwijl de warmte in de toekomst goedkoper zal zijn dan aardgas. Voor Willems is de samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties, warmtebedrijf, Staatsbosbeheer en waterschap de oplossing om tot het grootste milieuvoordeel te komen. De SDE-subsidie hept daarbij om het beschikbare snoeihout maximaal te benutten voor energie in plaats van compostering.
Corporatie Woonbron gaat in Delft duurzame warmte gebruiken van de rioolzuivering Harnaschpolder, aldus Zeno Winkels van Woonbron. In Rotterdam wordt de afvalenergiecentrale van AVR producent van duurzame warmte voor Woonbron.
Paulus Jansen van de SP stelde dat de warmtewet, die straks in de Tweede Kamer wordt behandeld, een prikkel moet krijgen om het lozen van warmte tegen te gaan. Jansen ziet grote kansen voor uitwisseling van industriewarmte.
Opmerkelijk is zijn pleidooi voor unbundling in de warmtesector. De SP was tegenstander van unbundling in de energiesector. Maar dat was in de periode dat NUON en Essent nog in publieke handen waren. Voor Jansen is het gewenst om nu ook de warmtenetwerken onder te brengen bij de netwerkbedrijven voor stroom en gas.
Voor Jansen is het ook belangrijk dat gemeenten ruimte krijgen voor eigen klimaatbeleid en de landelijke regelgeving moet voor de juiste kaders zorgen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.