Ads Top

Twence en Cogas richten Twents bio-energiebedrijf op

De Twentse organisaties Twence en Cogas hebben de oprichtingsakte van Twents Bio-energiebedrijf getekend. Deze nieuwe onderneming gaat de regionale infrastructuur voor de productie, transport en afzet van biogas ontwikkelen. Doel is dat Twente meer zelfvoorzienend wordt op het gebied van energie, er minder fossiele brandstoffen worden verbruikt en een lagere uitstoot van CO2 plaatsvindt. Provincie Overijssel ondersteunt de oprichting actief. Twents Bio-energiebedrijf is de voorlopige werknaam. Er komt waarschijnlijk nog een andere naam.
Cogas en Twence ondertekenden vorig jaar in september al een intentieovereenkomst voor de investering in installaties voor de productie en opwerking van biogas en een leidingnetwerk om het gas te transporteren. Met het zetten van de laatste handtekeningen op 2 januari is het bedrijf een feit. Volgens directeur Michiel Kirch van Cogas ligt deze samenwerking voor de hand.”Beide bedrijven vullen elkaar aan. Samen investeren wij in de opwekking van duurzame energie. Zo kunnen wij de krachten bundelen en onze expertise koppelen.”
Door het ontstaan van een centraal en grootschalig biogasnetwerk wordt de kans groter dat er meer lokale initiatieven voor biogasopwekking worden gerealiseerd, doordat zij kunnen aansluiten op de infrastructuur. Directeur Jan Rooijakkers van Twence: “Het bedrijf dat wij nu samen hebben opgericht zal naar ik verwacht, ook voor veel boeren interessant zijn. Via de open structuur kan men invoeden op het netwerk, mits dit in de buurt ligt natuurlijk. We hopen daardoor mede een bijdrage te leveren aan de oplossing van de mestproblematiek en de verduurzaming van het platteland.”
Het gaat hierbij in eerste instantie om de nuttige toepassing van (afval)reststromen, en de productie en distributie van duurzame energie. Twents Bio-energiebedrijf draagt bij aan het zelfvoorzienend maken van onze regio op het gebied van elektriciteit en warmte. Het gevolg daarvan is een substantiële vermindering van CO2-uitstoot en minder verbruik van fossiele brandstoffen. Het bio-energienetwerk is niet alleen een fysieke en technische inrichting. Het kan ook bijdragen aan de vorming van een gebruikerscommunity, waarin het delen van kennis over duurzaamheid en energie centraal staat. In die zin zorgt het netwerk ook voor een regionale technologische spin off.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.