Ads Top

Consument ziet grotere rol bedrijfsleven bij duurzaamheid

Uit het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek dat afgelopen december namens duurzaamheidsproject 1.000.000 druppels werd gehouden, blijkt dat consumenten een duidelijke rol zien weggelegd voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven neemt nog niet voldoende haar verantwoordelijkheid, zo zeggen de respondenten.
Van de 992 respondenten vindt 96% dat bedrijven de plicht hebben om bij te dragen aan een beter milieu. Op maatschappelijk vlak vindt slechts 25% dat bedrijven genoeg aandacht besteden aan hun sociale verantwoordelijkheden. Het belang dat de consument hecht aan duurzaamheid is niet te onderschatten. In het onderzoek op www.eenmiljoendruppels.nl gaf slechts 8% aan geen bedreiging te zien in het overmatig gebruik van natuurlijke grondstoffen.
Ook de rol die de consument zichzelf toebedeelt is onderzocht. Meer dan 90% van de respondenten geeft aan dat zij zelf een belangrijke rol spelen bij de keuze van duurzame producten, zowel bij sociale als bij milieuaspecten. Daarvoor hebben zij wel meer informatie nodig. 78% geeft aan meer informatie over energiebesparing te willen ontvangen. Bij de onderwerpen waterbesparing en fair trade producten liggen de percentages op 76 respectievelijk 64%.
Het duurzaamheidsproject 1.000.000 druppels heeft zich tot doel gesteld om voor eind 2012 een miljoen mensen bewuster te maken van hun eigen rol in de duurzaamheidsdiscussie. Sander Haas, van initiatiefnemer Asito: 'Het is goed om te zien dat mensen belang hechten aan duurzaamheid. 1.000.000 druppels sluit goed aan bij de vraag van consumenten. Vanuit het project krijgen zij de duurzame informatie waar zij om vragen. Omdat we samenwerken met allerlei organisaties, is het meteen een goede kans voor het bedrijfsleven om meer verantwoordelijkheid te nemen. Inmiddels hebben ruim 300 organisaties zich aangemeld, alle geïnteresseerde organisaties zijn welkom om kosteloos partner te worden.'
Het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek is uitgevoerd door een Masterstudent van de Universiteit Twente. In de komende maanden zal verder onderzoek gedaan worden naar de manieren van communiceren over duurzaamheid. Over een jaar zal het onderzoek herhaald worden.
1.000.000 druppels wil een miljoen mensen bewuster maken van hun eigen rol binnen duurzaamheid. Om dit doel te bereiken krijgen de deelnemers elke week een duurzame tip toegestuurd, de Druppel van de Week. Organisaties die meedoen, krijgen de Druppel van de Week toegestuurd en zorgen zelf voor verspreiding onder hun medewerkers. Particulieren die zich hebben ingeschreven, krijgen de tip via e-mail. Eén persoon die zo'n duurzame tip toepast kan worden gezien als een druppel op een gloeiende plaat. Daarom laat 1.000.000 druppels ook zien wat het betekent als een miljoen mensen de tip toepassen. Door dit visueel te maken, wordt de impact van kleine aanpassingen zichtbaar voor de deelnemers. 1.000.000 druppels is een initiatief van schoonmaakorganisatie Asito, die dit project ziet als een volgende stap in duurzaamheid door bedrijven en andere organisaties.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.