Ads Top

Reconstructie hoogspanningsnet Den Haag nadert voltooiing

Er is een nieuwe mijlpaal bereikt in de grootschalige reconstructie van het hoogspanningsnet in de regio Den Haag. Met de ingebruikname van een nieuw verdeelstation in Ypenburg en bijbehorende verbindingen wordt de leveringszekerheid in de regio flink vergroot. TenneT is al jaren bezig om het hoogspanningsnet in de regio uit te breiden en te versterken om aan de sterk toegenomen vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Voor deze complexe operatie zijn inmiddels tientallen miljoen euro's geïnvesteerd.
Het nieuwe hoogspanningsstation in Ypenburg vormt een belangrijke nieuwe schakel in de Haagse elektriciteitsvoorziening. Van en naar het station lopen twee ondergrondse stroomverbindingen naar bestaande hoogspanningsstation in Voorburg, Delft en in de toekomst Wateringen. Deze 150.000 volt kabels zijn afgelopen jaren aangelegd en zijn te vergelijken met provinciale wegen van elektriciteitstransport.
De verbindingen en het station zijn onder meer nodig vanwege de sterk toegenomen vraag naar elektriciteit door de groei van de stad. Afgelopen jaren zijn er veel nieuwe wijken en bedrijven bijgekomen. Het bestaande net was hiervoor onvoldoende uitgerust. Met de nieuwe verbinding kan de elektriciteit bovendien via meerdere wegen worden getransporteerd in de regio. Dit zorgt ervoor dat de kans op grote stroomonderbrekingen wordt verkleind.
De werkzaamheden in de regio Den Haag zijn uiterst complex. De twee nieuwe kabelverbindingen zijn aangelegd in een sterk verstedelijkt gebied met veel woningen en tal van kruisingen met andere infrastructuur zoals wegen, spoorlijnen en waterwegen. Waar mogelijk zijn de aanlegwerkzaamheden gecombineerd met werkzaamheden door andere partijen. Om de levering van elektriciteit niet in gevaar te laten komen, is gewerkt met tal van tijdelijke voorzieningen om de stroomvoorziening te garanderen.
TenneT is momenteel nog bezig met een aantal andere versterkingen in de Haagse regio. Zo wordt gewerkt aan een nieuw hoogspanningsstation in Wateringen, waarop een 380 kilovolt elektriciteitssnelweg wordt aangesloten. Deze nieuwe 20 kilometer lange verbinding wordt momenteel aangelegd en loopt van Wateringen naar Bleiswijk. Verder gaat TenneT de bestaande verbinding tussen Wateringen en Westerlee aanpassen, zodat deze intensiever gebruikt kan worden. Hiermee kan onder meer door tuinders opgewekte elektriciteit uit het Westland worden vervoerd richting verbruikers, bijvoorbeeld in Den Haag.
Tussen Wateringen en Rijkswijk wordt momenteel een bestaande bovengrondse verbinding vervangen door een ondergrondse kabel. Dit is met bewoners in de wijk Wateringse Veld overeengekomen. Begin volgend jaar is de nieuwe ondergrondse verbinding in gebruik en worden de oude masten weggehaald. De gehele reconstructie van het hoogspanningsnet in de regio zal in de loop van 2013 worden voltooid. In totaal is hiermee een investering gemoeid van meer dan 300 miljoen euro.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.