Ads Top

Greenchoice fors beboet door NMa

Energieleverancier Greenchoice heeft jarenlang te laat of helemaal geen eindafrekeningen verstuurd aan consumenten die hun leveringsovereenkomst hebben beëindigd. Het gaat in de meeste gevallen om consumenten die geld terug moesten krijgen. De NMa heeft Greenchoice hiervoor beboet met EUR 7,2 miljoen. Alle benadeelde consumenten hebben alsnog hun eindafrekening ontvangen en hebben hun geld teruggekregen. Greenchoice neemt in overleg met de NMa maatregelen om herhaling te voorkomen. Peter Plug, directeur van de Energiekamer NMa: "Greenchoice maakt schoon schip, de NMa zal dit proces nauwlettend volgen om de betrouwbaarheid van deze leverancier in de toekomst te waarborgen." De directie wordt vervangen.
Het onderzoek van de NMa richt zich op de tijdigheid van eindafrekeningen; de NMa heeft gecontroleerd of Greenchoice haar klanten binnen twee maanden na de overstap naar een andere leverancier een eindafrekening heeft verstuurd. Gebleken is dat Greenchoice in de periode maart 2005 tot maart 2011 ruim 20% van de eindafrekeningen niet op tijd heeft verstuurd. Ruim de helft van de eindafrekeningen in deze groep werd helemaal niet verzonden. Het gaat hier vooral om consumenten die geld terug moesten krijgen. Aan het licht is gekomen dat Greenchoice deze eindafrekeningen in haar administratie wel opmaakte, maar niet verstuurde. Deze klanten wisten hierdoor niet dat ze nog recht op geld hadden. De klanten die vroegen om hun eindafrekening, kregen die wel alsnog toegestuurd. In totaal werd er ongeveer 8,6 miljoen euro niet uitgekeerd aan klanten in de onderzoeksperiode.
De NMa heeft het gedrag van Greenchoice bestraft door een boete op te leggen van EUR 7,2 miljoen. Daarnaast heeft Greenchoice een aantal maatregelen genomen om de schade bij consumenten te herstellen en herhaling te voorkomen. Greenchoice heeft alsnog het geld aan alle gedupeerde consumenten uitgekeerd. En zal daarnaast ook nog rente vergoeden. De huidige directieleden nemen hun verantwoordelijkheid en treden terug. Bovendien zet Greenchoice stappen om de organisatie zó in te richten dat de kans op nieuwe overtredingen wordt geminimaliseerd, waaronder het opzetten van een complianceprogramma. De NMa zal er strikt op toezien dat de nieuwe directie zich aan alle regels houdt. Plug: "Gelet op de getroffen maatregelen en de constructieve houding van Greenchoice tijdens het onderzoek, heeft de NMa er vertrouwen in dat Greenchoice als betrouwbare energieleverancier haar klanten kan bedienen".


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.