Ads Top

FNV,RWE/Essent sluiten convenant werken op de bouwplaats in Eemshaven

FNV Eemshaven en energiebedrijf RWE/Essent gaan samenwerken om de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op het bouwproject in de Eemshaven te verbeteren. Daarvoor is deze week een convenant ondertekend. Vooral de naleving van de arbeidswet- en regelgeving door de ingeschakelde hoofd - en onderaannemers is een belangrijk aandachtspunt. Het convenant geldt gedurende de gehele bouwperiode van de energiecentrale van RWE/Essent in de Eemshaven.
RWE/Essent en FNV onderstrepen hiermee hun gezamenlijke doelstelling dat het bouwproject op zowel sociale als veiligheidsaspecten volgens de geldende wet- en regelgeving verloopt. RWE/Essent erkende de noodzaak om mogelijke problemen op dit gebied in een vroeg stadium aan te pakken en zal FNV Eemshaven faciliteren om deze samen met de bouwleiding op te lossen. Een goede samenwerking als het gaat om signaleren, aankaarten, delen van informatie, controle en voorlichten zien beide partijen als stevige basis voor het convenant.
RWE/Essent zal bij het afsluiten van contracten extra aandacht vragen voor de naleving van de CAO en de geldende wet- en regelgeving. Hoofdaannemers moeten dit ook bij hun onderaannemers aankaarten. Bij gesignaleerde overtredingen gaan RWE/Essent en FNV Eemshaven in gesprek met de hoofdaannemer. Dit heeft in de aanloop naar de ondertekening van het convenant al tot een tweetal resultaten geleid.
Mochten vastgestelde problemen niet opgelost worden, dan kunnen werknemerscollectieven van meer dan twintig werknemers aanspraak maken op een fonds voor gerechtelijke procedures. Zowel RWE/Essent als FNV dragen 50.000 euro bij aan dit fonds.
Verder heeft RWE/Essent het toegangssysteem, waarmee de duur van de aanwezigheid van werknemers van aannemers op het bouwterrein wordt geregistreerd, aangepast. Met in acht neming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden geregistreerde gegevens ingezet voor controle op naleving van de arbeidstijdenwet. Tot slot krijgt de FNV toegang tot de werknemers op de bouwlocatie, bijvoorbeeld via een regelmatig inloopspreekuur en een publicatiebord.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.