Ads Top

Noé van Hulst directeur Energy Academy Europe

Noé van Hulst is benoemd als directeur van de Energy Academy Europe. Van Hulst zal vanaf 5 januari 2012 verantwoordelijk zijn voor het opzetten van dit unieke, in Groningen gevestigde topinstituut voor energieonderwijs, - onderzoek en -innovatie. De Energy Academy Europe heeft als doel om Nederland internationaal een vooraanstaande positie te geven op het gebied van energie en de transitie naar duurzaamheid. Van Hulst zal leiding geven aan de intensivering van de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en onderzoekinstellingen, publiek en andere belanghebbenden.
Van Hulst is benoemd door de stuurgroep van de Energy Academy Europe, waarin zitting hebben Gertjan Lankhorst (CEO GasTerra), Gerrit van Werven (directeur Stichting Energy Valley), Henk Pijlman (Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen) en Sibrand Poppema (Voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter stuurgroep).
Momenteel is Noé van Hulst nog secretaris-generaal van het International Energy Forum (IEF) in Rijadh (Saoedi-Arabië), het overlegplatform van aardolie producerende en consumerende landen. Deze functie heeft hij vier jaar bekleed. Daarvoor was Van Hulst directeur strategie bij het International Energy Agency (IEA, Parijs) en werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag, laatstelijk als directeur-generaal voor energie.
De eerste activiteiten van de Academy zullen starten op 1 september 2012. In de komende jaren zullen, in samenwerking met bedrijven, nieuwe opleidingen en onderzoekprojecten worden ontwikkeld. In de komende 10 jaar zullen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid in totaal 100 miljoen euro investeren in de ontwikkeling van het instituut. Minister Verhagen heeft hiervoor in het kader van de Green Deal reeds zes miljoen euro van het rijk toegezegd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.