Ads Top

Innovatiesubsidie voor ontwikkeling stabiel pan-Europees net

TenneT gaat samen met een aantal betrokken TSO's en universiteiten een programma uitwerken om de Europese netveiligheid in de toekomst te waarborgen. Hiervoor heeft de Europese Commissie een bedrag van 3 miljoen euro aan innovatiebudget beschikbaar gesteld voor nadere uitwerking. Het programma richt zich op het inpassen van het groeiende aandeel duurzame elektriciteit op het net en op het beheer van het toenemende aantal internationale transporten.Het groeiende aandeel van elektriciteit opgewekt uit fluctuerende hernieuwbare energiebronnen en het toenemende aantal internationale stroomtransporten – zowel fysiek als op marktbasis – leiden tot toenemende onzekerheid bij het beheer van elektriciteitsnetten. In het gesynchroniseerde gebied van Midden-Europa kan het verschil tussen fysieke stromen en marktstromen zeer substantieel zijn vanwege de grootschalige opwekking van hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie.
De komende jaren gaat TenneT op zoek naar manieren om elektriciteitsstromen te beheren binnen de mogelijkheden van bestaande netten door de inzet van beschikbare operationele maatregelen, waarbij marktpartijen vervolgens worden geïnformeerd over de uiteindelijke beschikbare transportcapaciteit. Tegelijkertijd moeten voor een efficiënt en duurzaam elektriciteitssysteem bestaande en toekomstige transportcapaciteit efficiënt worden ingezet om zoveel mogelijk transportopties te kunnen bieden. In toekomstige transportnetten zullen vooral nieuwe verbindingen worden geïntegreerd, evenals steeds meer systemen voor het reguleren van vermogensstromen, waardoor nieuwe mogelijkheden voor netbeheer ontstaan.
Het verder ontwikkelen van gemeenschappelijke systemen voor netveiligheid is dan ook een van de grootste uitdagingen voor Europese netbeheerders op de middellange termijn. De te gebruiken methoden dienen rekening te houden met alle technologische maatregelen om het beheer van het stroomsysteem flexibeler te maken. Daarnaast dienen de systemen te worden gebruikt om de invloed van verschillende operationele en marktregels op de systeemveiligheid in kaart te brengen.
Door de zonestructuur van de Europese energiemarkt en de wettelijke verantwoordelijkheden van TSO’s voor verschillende systeemgebieden zullen de netbeheerders geconfronteerd blijven worden met steeds complexere eisen met betrekking tot de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de samenwerking. Het hier beschreven onderzoeks- en demonstratieproject voor systeemveiligheid is ontworpen om deze uitdagende kwesties en randvoorwaarden het hoofd te bieden. De te ontwikkelen toolkit zal TSO’s ook in staat stellen om te zorgen voor veilig beheer van toekomstige elektriciteitsnetten met een hoog aandeel van fluctuerende hernieuwbare energie. Met de toolkit zullen TSO’s kunnen opereren in een gecoördineerd Europees doelsysteem waarin regionale strategieën samenkomen, om te zorgen dat de Europese elektriciteitsinfrastructuur optimaal wordt ingezet.
TenneT fungeert als ‘power hub’ in het Europese stroomnet. In Duitsland is TenneT bezig met de aanleg van offshore windaansluitingen met een capaciteit van in totaal 5.000 megawatt, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 5 miljoen huishoudens. Verder werkt TenneT aan de versterking van de hoogspanningsnetten in Nederland en Duitsland door de komende jaren circa 1.000 kilometer aan nieuwe verbindingen aan te leggen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.