Ads Top

EU ambities duurzame energie vragen forse investeringen energiesysteem

Ecorys heeft in opdracht van de Europese Commissie, DG Energie onderzoek gedaan naar de kosten voor het inpassen van variabele energie - zoals wind- en zonenergie - in het Europese energiesysteem. Het onderzoek maakt deel uit van de voorbereidingen richting de EU Energy Roadmap 2050. De voornaamste conclusie van het Ecorys-onderzoek is dat, hoe hoger het aandeel (duurzame) variabele energie in de duurzame energiemix, des te hoger de economische kosten zullen zijn om de stabiliteit van het Europese energiesysteem te garanderen. Indien het aandeel van variabele energie tot 50% of meer van de duurzame energievoorziening stijgt, zullen de kosten exponentieel stijgen.
Europa's doelen met betrekking tot onze toekomstige energievoorziening zijn vastgelegd in de 'EU Energy Roadmap 2050'. Bovenop de doelen, zoals vastgelegd in het Energie en Klimaat pakket voor 2020, verkent de nieuwe Roadmap scenario's voor 2050, waarbinnen een belangrijke rol is weggelegd voor variabele (duurzame) energiebronnen zoals wind- en zonenergie. Het aandeel van deze variabele energiebronnen zou zelfs kunnen oplopen tot 80% in 2050. Echter, de van nature wisselende opbrengst en opwekkingscapaciteit van deze energiebronnen vereisen dat het energiesysteem voldoende flexibel is en dat het kan worden ondervangen met genoeg opslagcapaciteit.
Ecorys heeft voor de EC de kosten voor de integratie van variabele (duurzame) energie in het Europese energiesysteem onderzocht. Schattingen over Europese productie en consumptie uit verschillende scenario's (o.m. PRIMES, ECF, Eurelectric en IRENE-40) zijn vergeleken met bestaande kostenramingen voor toekomstige ontwikkelingen van het energiesysteem, zoals de opslag van elektriciteit. Het onderzoek concludeert dat de integratie van variabele energieproductie in Europa gepaard zullen gaan met aanzienlijke stijging van de economische kosten. Hoe hoger het aandeel (duurzame) variabele energie in de duurzame energiemix, des te hoger de economische kosten zullen zijn om de stabiliteit van het Europese energiesysteem te garanderen. Indien het aandeel van variabele energie stijgt tot 50% of meer, zullen de kosten voor het energiesysteem exponentieel stijgen. Wanneer bijvoorbeeld wordt uitgegaan van een aandeel 40% variabele (duurzame) energie, dan is een jaarlijkse investering vereist van minimaal 25 miljard EURO. Voor een aandeel van 60% variabele (duurzame) energie stijgen de kosten tot zeker 100 miljard EURO per jaar.
Het jaar 2050 ligt nog ver in de toekomst en nieuwe (energie) technologieën zouden van grote invloed kunnen zijn op de geschetste scenario's. Toch toont het onderzoek duidelijk aan dat de economische kosten die gemaakt zullen moeten worden voor de integratie van variabele energie in het Europese energiesysteem, niet kunnen worden genegeerd. Als het energiesysteem niet wordt aangepast en/of wordt versterkt, zullen de Europese doelstellingen rond duurzame energie niet kunnen worden gerealiseerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.