Ads Top

Elektrisch rijden wordt CO2-neutraal

Deze week sloten stichting e-laad.nl en ondernemersorganisatie UNETO-VNI in Media Plaza in Utrecht een bijzonder convenant. De twee organisaties gaan nauw samenwerken bij het ontwikkelen en uitbreiden van de infrastructuur voor het opladen van elektrische auto's. UNETO-VNI ziet zelfs mogelijkheden om de energieproductie voor de oplaadpunten op termijn CO2-neutraal te maken. 
E-laad.nl werkt sinds enige tijd aan het opzetten van een netwerk van oplaadpunten in de openbare ruimte. Daarnaast wil de stichting dat eigenaren van elektrische auto's gebruik kunnen maken van oplaadpunten op privéterrein, 'achter de meter'. UNETO-VNI ziet in beide netwerken kansen voor elektrotechnisch installateurs, die de oplaadpunten moeten gaan installeren, onderhouden en beheren. E-laad.nl en UNETO-VNI gaan de komende twee jaar 10.000 oplaadpunten realiseren en hebben daarnaast afgesproken om bestaande kennis met elkaar te delen en samen nieuwe kennis te verzamelen, bijvoorbeeld over het laadgedrag van (gebruikers van) elektrische auto's.
Stichting e-laad.nl is een initiatief van de netbeheerders in Nederland. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het beheer van het elektriciteits- en gasnetwerk en het transport van energie in Nederland. De betrouwbaarheid van de energienetwerken in ons land is hoog. De stichting moet ervoor gaan zorgen dat het elektrisch vervoer in Nederland kan rekenen op een infrastructuur van oplaadpunten die net zo solide is. Het convenant met UNETO-VNI vormt een belangrijke bijdrage aan die betrouwbaarheid.
Het convenant dat beide partijen dinsdag tekenen is nog maar het begin van een samenwerking die al dit voorjaar moet leiden tot een praktisch plan van aanpak. Daarin geven de partners niet alleen uitvoering aan het voornemen om intensief samen te werken, maar geven ze ook concreet aan hoe ze daarover met de buitenwereld gaan communiceren.
UNETO-VNI beschouwt duurzame energieproductie als een van de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren. De ondernemersorganisatie denkt dat het mogelijk is om op de langere termijn in Nederland energieproductie te realiseren zonder uitstoot van CO2. Om dat te bereiken is een verschuiving nodig van centrale naar decentrale energieproductie, waarbij energie duurzaam wordt opgewekt. In plaats van grote energiecentrales en een ingewikkelde distributie ziet UNETO-VNI een toekomst waarin woonwijken, bedrijventerreinen en andere gebruikers met kleinschalige productie in hun eigen stroombehoefte voorzien. De oplaadpunten voor elektrische auto's zouden al binnen afzienbare tijd gebruik kunnen maken van energie die dicht bij huis is geproduceerd. Op die manier wordt elektrisch rijden CO2-neutraal.
Vandaag sluiten stichting e-laad.nl en ondernemersorganisatie UNETO-VNI in Media Plaza in Utrecht een bijzonder convenant. De twee organisaties gaan nauw samenwerken bij het ontwikkelen en uitbreiden van de infrastructuur voor het opladen van elektrische auto's. UNETO-VNI ziet zelfs mogelijkheden om de energieproductie voor de oplaadpunten op termijn CO2-neutraal te maken. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.