Ads Top

GasTerra sluit contract met Triodos Vastgoedfonds

GasTerra en Triodos Vastgoedfonds hebben een 'green lease-contract' gesloten om een bestaand kantoorpand in het centrum van Groningen energiezuiniger te maken. Na voltooiing van de duurzame renovatie van het gebouw, naar verwachting begin 2013, zal GasTerra zich hier vestigen. Met deze overeenkomst zetten beide bedrijven een belangrijke concrete stap in het energietransitieproces, dat uiteindelijk moet leiden tot een minder grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
De internationaal opererende handelsonderneming in aardgas GasTerra heeft besloten zijn vestiging te verplaatsen naar een geheel te verduurzamen bestaand kantoorpand. Het gaat om het pal naast het NS Station gelegen voormalige ABN AMRO-kantoor in Groningen, dat naar verwachting een schoolvoorbeeld voor het verduurzamen van de bebouwde omgeving in Nederland zal worden. Triodos Vastgoedfonds heeft het gebouw, dat nu nog energielabel G heeft, aangekocht om het geheel duurzaam te renoveren. Doel is dat het gebouw na verbouwing het energielabel A plus krijgt. De verbouwing wordt mogelijk gemaakt via het voor de vastgoedmarkt baanbrekende 10-jarig green lease-contract met huurder GasTerra.
Het green lease-contract is een uniek concept binnen de vastgoedsector. Uitgangspunt ervan is een bestaand gebouw compleet duurzaam te renoveren, zonder dat dit een verhoging van de huurprijs als gevolg heeft. Triodos Vastgoedfonds gebruikt de toekomstige 'winst' die voortvloeit uit de energiebesparingen als gevolg van de renovatie voor het financieren van die renovatie. Het green lease-concept draagt daarmee niet alleen bij aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en dus de CO2-uitstoot, maar geeft ook een antwoord op de problematiek rondom aanhoudende leegstand van kantoren. Vanuit milieuperspectief zal de duurzame renovatie van bestaande gebouwen de komende jaren dan ook een hoge vlucht nemen en mogelijk zelfs de voorkeur gaan genieten boven nieuwbouw. Het potentieel van deze benadering is zeer groot: bij het duurzaam verbouwen van alle kantoorpanden in Nederland met energielabel G naar een energielabel A plus, zou een besparing gerealiseerd kunnen worden van 600.000 ton CO2.
Op basis van die opvatting gaan GasTerra en Triodos Vastgoedfonds intensief samenwerken om het kantoorgebouw in Groningen duurzaam te renoveren. De beoogde verduurzaming van het gebouw wordt bereikt door het toepassen van verschillende innovatieve technieken. Zo wordt gebruik gemaakt van warmte/koudeopslag, lage temperatuurverwarming (LTV) en daglichtafhankelijke energiezuinige verlichting. De renovatie moet leiden tot een A plus energielabel en een groenverklaring van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het pand zal naar verwachting begin 2013 worden opgeleverd en dan per direct worden betrokken door GasTerra.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.