Ads Top

Nieuw onderzoekcentrum algen voor groene grondstoffen en energie

Met de opening van AlgaePARC op 17 juni wordt een onderzoeksfaciliteit bij Wageningen UR (University & Research centre) in gebruik genomen om op semi-industriële schaal de potentie van microalgen als duurzame bron van energie en grondstoffen te onderzoeken. Doel is om duurzame productie van algen in reactoren te verhogen en tegelijk de kostprijs drastisch te verlagen. De opening wordt verricht door secretaris-generaal Chris Buijink van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
De onderzoekfaciliteit AlgaePARC (Algae Production And Research Center) gaat een brug slaan tussen onderzoek op laboratoriumschaal aan algen en hun industriële productie. De belangrijkste algenkweeksystemen worden vergeleken in relatie tot kosten, efficiëntie en duurzaamheid. Daartoe zijn er in AlgaePARC vier grote (24 m2) en drie kleine (2,4 m2) met water gevulde, doorschijnende installaties waarin de algen met zonlicht als energiebron groeien. Er zijn diverse typen kweeksystemen, zoals buisreactoren en de klassieke ‘open vijver’.
De miljarden en miljarden algen in het water produceren met licht, koolzuurgas en mineralen biomassa die aan het eind van het tracé worden geoogst. De biomassa wordt na drogen gescheiden in componenten als oliën, eiwitten, zetmeel en pigmenten zoals caroteen. Deze bulkstoffen zijn de grondstof voor biodiesel, afbreekbare plastics, natuurlijke kleurstoffen , veevoer en voedingsproducten. De voor de groei van de algen noodzakelijke voedingsstoffen komen uit agro-industriële reststromen en rookgassen (CO2). Op die manier is de nutriëntenkringloop gesloten, met schoner water en zuurstofproductie als extra resultaat. De kweek van microalgen kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie.
De grondstoffen – en energieproductiewijze uit algen is niet concurrerend met de productie van grondstoffen en brandstoffen uit voedselgewassen, zoals mais, koolzaad of palmolie. Microalgen zijn zeer intensief te kweken op plaatsen waar geen landbouw mogelijk is of de natuur niet wordt bedreigd. Te denken valt aan woestijnachtige gebieden, drijvende systemen op zee, bermen, daken en vervuilde locaties. De algengroei kan geheel met zout water plaatsvinden. Om het wegtransport in Europa met algenbrandstof te laten verlopen is wel een groot oppervlak nodig (zo groot als Portugal), maar dat levert dan tevens 0,3 miljard ton eiwit op, veertig maal de hoeveelheid die Europa als soja-eiwit invoert. Ook de CO2-balans valt positiever uit: De jaarlijkse productie van CO2 in Europa bedraagt 3,9 miljard ton. Voor de algengroei is 1,3 miljard ton nodig.
De faciliteiten van AlgaePARC worden met 3,3 miljoen euro gefinancierd door het ministerie van EL&I, de provincie Gelderland en Wageningen UR. Het onderzoek voor de komende vijf jaar valt onder het programma BioSolar Cells, waaraan een consortium van achttien bedrijven is gekoppeld.
De industriële partners in het AlgaePARC onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd als onderdeel van het BioSolar Cells project zijn: BASF, DSM, Drie Wilgen Development, ExxonMobil, GEA, Heliae, Neste Oil, Nijhuis Water Technology, Paques, PDX, Proviron, Roquette, Sabic, Simris Alg, Staatsolie, Synthetic Genomics, TOTAL en Unilever.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.