Ads Top

Ingebruikname nieuw hoogspanningsstation mijlpaal voor ontsluiten productie Eemshaven

Op 28 juni wordt het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation Oudeschip in gebruik genomen. De ingebruikname markeert de eerste mijlpaal in het vergroten van de transportcapaciteit in het noorden. Het station vervult een cruciale functie in het ontsluiten van de grootschalige productie in de Eemshaven en is het beginpunt van de nieuwe 380 kV verbinding tussen Eemshaven en Diemen.
Het station Oudeschip is noodzakelijk omdat het bestaande 380 kV-station Eemshaven onvoldoende ruimte biedt om nieuw productievermogen aan te sluiten. TenneT heeft met NUON (1400 MW) en RWE ( 1600 MW) aansluitcontracten gesloten. Deze productie komt naast al aanwezige grootschalige productie in Eemshaven, de NorNed kabel naar Noorwegen, duurzame vormen van opwekking zoals windparken, warmtekrachteenheden en decentrale opwekking bij de industrie aangesloten. Tevens zijn er plannen van Eemsmond Energie voor een aansluiting van ongeveer 1100 MW.
Korte termijn vergroting productiecapaciteit
De totale productie in het Noorden van het land overstijgt hiermee de vraag naar elektriciteit in de regio. Daarom dient een aanzienlijk deel van deze productie te worden getransporteerd naar andere delen van Nederland. Hierbij ligt de nadruk op het elektriciteitstransport van dit vermogen richting het westen en zuiden van het land. Om op korte termijn de transportcapaciteit uit te kunnen breiden is de bestaande 90 km lange 220 kV verbinding tussen Zwolle en Groningen uitgebreid, werd een transformator in Ens bijgeplaatst en is een nieuwe 110 kV kabelverbinding van 19 km lengte tussen Hoogeveen en Beilen aangelegd. Voor het aanpassen van de 220 kV verbinding werden de bestaande geleiders (lijnen) vervangen door geleiders die een grotere capaciteit kunnen transporteren. Hiervoor was het tevens noodzakelijk om een aantal masten en funderingen van de bestaande masten te versterken. Met het in gebruik nemen van het nieuwe station Oudeschip wordt ook de aangepaste 220 kV verbinding opnieuw in gebruik genomen. Dit is een eerste mijlpaal in de uitbreiding van de transportcapaciteit in het noorden.
Verdere vergroting transportcapaciteit
Voor de verdere vergroting van de transportcapaciteit is een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Diemen noodzakelijk.  Het nieuwe station Oudeschip is het beginpunt van deze circa 220 km lange Noord-West 380 kV verbinding die in voorbereiding is door TenneT en het Ministerie van EL&I. Op dit moment worden verschillende tracéalternatieven voor de 1,2 miljard euro kostende verbinding beoordeeld. De nieuwe verbinding is naar verwachting eind 2016 gereed.
150 miljoen euro
Het nieuwe hoogspanningsstation Oudeschip is aangesloten op het station Eemshaven met een nieuwe 2-circuit lijnverbinding van ongeveer 1,5 km. Tevens is er een 2 circuit lijnverbinding met de nieuwe NUON Magnum centrale met een lengte van ca. 2,3 km en een dubbelcircuit verbinding met de nieuw te bouwen RWE centrale van ongeveer 1 km. De kosten voor het nieuwe station inclusief de benodigde verbindingen bedragen ruim 50 miljoen euro. De kosten voor uitbreiding van de 220 kV verbinding tussen Zwolle en Groningen, inclusief de nieuwe 110 kV verbinding en de extra transformator, bedragen 100 miljoen euro.
Grootschalige productie
Niet alleen in Eemshaven is grootschalige productie van elektriciteit gepland. Ook op de Maasvlakte en nabij Borssele worden grote nieuwe energiecentrales gebouwd. Hiervoor heeft TenneT nieuwe 380 kV verbindingen in voorbereiding. In het westen zijn de werkzaamheden voor de zuid-ring van de Randstad380kV verbinding begin dit jaar reeds begonnen. In het zuiden is het voorkeurstracé voor een nieuwe verbinding van Borssele naar Tilburg dit voorjaar bekend gemaakt. In totaal investeert TenneT de komende 10 jaar 4 tot 5 miljard euro in het Nederlandse hoogspanningsnetwerk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.