Ads Top

Energierapport erkent noodzaak toekomstige investeringen

In het vrijdag verschenen Energierapport geeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Infrastructuur weer dat zij de totstandkoming van de Noordwest Europese markt de komende jaren verder wil stimuleren. TenneT deelt de conclusies van het rapport dat de noodzaak onderschrijft om te werken aan de verdere ontwikkeling van de Europese markt.
Het Energierapport erkent de noodzaak van grote investeringen in energie-infrastructuur. Daarom is het belangrijk om investeringen te blijven faciliteren, door financiering aan te trekken (waarbij voor TenneT de mogelijkheid wordt verkend  een minderheidsaandeel te privatiseren  om zo nieuwe vormen van financiering te zoeken voor de netinfrastructuur), maar ook door een passend investeringsklimaat te scheppen. Een reguleringsregime dat die investeringen stimuleert is daarom van groot belang. TenneT verwelkomt dat het kabinet ruimte wil geven om te investeren in de netten ten behoeve van de voorzieningszekerheid en het inpassen van hernieuwbare energie.
TenneT heeft de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet op weg naar de vorming van die markt, onder meer door het vergroten van de interconnectiecapaciteit met nieuwe verbindingen naar Noorwegen en Groot-Brittannië en de overname van een groot deel van het hoogspanningsnet in Duitsland. Tevens heeft nauwe samenwerking met andere TSO’s en elektriciteitsbeurzen geleid tot de succesvolle koppeling van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt. TenneT zal doorgaan met deze ontwikkeling, in nauw overleg samen met andere TSO’s, autoriteiten en overheden. Dit draagt bij aan stabielere prijzen en  verhoogde leveringszekerheid. Dit is goed voor Nederland, dat niet een prijseiland is en door meer interconnectie een grotere voorzieningszekerheid heeft.
De strategie van TenneT om te komen tot een powerhub in Europa heeft in de afgelopen jaren door de ontwikkeling en implementatie van verbindingen met andere Europese landen en de koppeling van nationale markten steeds meer vorm gekregen. Ook is er sprake van toename van opwekking doormiddel van wind en zon, welke niet altijd  elektriciteit produceren op locatie en tijdstip dat verbruik plaatsvindt. TenneT wil deze uitdaging oplossen door het "Spread & Store " concept. Daarbij worden nieuwe energiebronnen aan gesloten en Verbonden met gebieden waar consumptie van elektriciteit is.Tegelijkertijd moeten we er zeker van zijn dat er manieren zijn om de nieuw geproduceerde, duurzame energie op grote schaal op te slaan, zoals opslag in Noorse reservoirs of tijdelijke opslag van windenergie in de Alpen. Dit zijn logische vervolgstappen op weg naar een duurzame Europese markt.
Het TenneT net is een powerhub in dit landschap, inclusief fysieke verbindingen met grote offshore windparken en directe verbindingen met Scandinavië.  De investeringen in dit net bereiken door deze ontwikkelingen een nieuwe dimensie, niet alleen technisch maar ook als het gaat om de omvang van de investeringen, die voor een cruciale basis gaan zorgen voor de volgende generatie duurzame energieproductiemiddelen. De uitdaging is om de groeiende rol van duurzame energie in Europa te faciliteren. Dit vereist niet alleen een hogere transportcapaciteit, maar ook flexibiliteit in het systeem. Later dit jaar komt TenneT ook met een lange termijnvisie (tot 2050) op de ontwikkeling van het Europese hoogspanningsnet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.