Ads Top

Bedrijfsleven: nieuwe aanpak kans voor ambitieus duurzaam inkoopbeleid

Bedrijven moeten actiever betrokken worden bij het inkoopbeleid van de overheid. Deze boodschap staat centraal in het advies dat de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, de Groene Zaak, kennis- en netwerkorganisatie MVO Nederland en NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop, aan Staatssecretaris Atsma aanboden.
Kern van het advies is dat overheden gaan sturen op processen en duurzaamheidsdoelstellingen - in plaats van op gedetailleerde technische eisen - en dat het bedrijfsleven meer ruimte krijgt om zelf met oplossingen te komen om duurzaamheidambities van de overheid te verwezenlijken.
Volgens de betrokken organisaties biedt duurzaam inkopen door de overheid kansen om tot verduurzaming te komen. Zij zijn van mening dat de wijze waarop dit nu is vormgegeven eerder een rem is op verduurzaming dan een stimulans. In de huidige praktijk nemen overheidsorganisaties vaak minimale duurzaamheidseisen over zonder de strategische mogelijkheden van duurzaam inkopen te benutten.
De vijf organisaties stellen in het advies een aanpak voor die moet leiden tot meer duurzaamheidwinst, beloning voor innovatieve koplopers en minder administratieve lasten. Door eerder in het inkoopproces samen te werken met bedrijven en ambitie en vertrouwen voorop te zetten door duurzaamheidsdoelen te formuleren en de markt uit te dagen om met de meest duurzame en innovatieve oplossing te komen. Hoe het doel bereikt wordt, blijft zo het domein van de markt: de overheid stuurt alleen op het proces en beoordeelt het resultaat.
In het advies formuleren de organisaties elf concrete aanbevelingen. Eén daarvan is dat aanschaf op basis van de laagste kostprijs moet plaatsmaken voor een beoordeling op basis van de prijs van de hele levenscyclus, ofwel de Total Cost of Ownership. Initiële meerkosten voor duurzame producten blijken namelijk vaak terugverdiend te kunnen worden. Daarnaast pleiten de opstellers van het advies voor professionalisering van de inkoopfunctie bij de overheid en voor een meer uitgesproken visie bij publieke bestuurders.
Het advies is met een begeleidende brief aangeboden aan Staatssecretaris Atsma. Daarin vragen de vijf organisaties uitdrukkelijk om meer structureel overleg om het duurzaam inkoopbeleid van de overheid op een nieuwe leest te schoeien. Volgens de opstellers kan zo een grote bijdrage worden geleverd aan de verduurzaming.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.