Ads Top

Woning wordt echte elektriciteitsleverancier

Met de komst van nieuwe, kleine WKK-installaties (WarmteKrachtKoppeling, gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit) is een begin gemaakt met het zelf thuis efficiënt opwekken van warmte en elektriciteit. Deze installaties, ook wel microWKK of HRe-ketel genoemd, wekken alleen elektriciteit op als er in de woning vraag naar warmte is. Zo gaat er, in tegenstelling tot elektriciteitsopwekking in centrales, geen warmte verloren. GasTerra ondersteunt al jaren de ontwikkeling van 'thuiscentrales' die uiterst efficiënt met aardgas omgaan en de CO2-emissie verlagen. Onlangs is de HRe-ketel, als kansrijke opvolger van de HR-ketel,  op de markt gekomen. Daarmee  kan in een gemiddelde woning ongeveer de helft (ca. 1750 kWh) van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik worden opgewekt.
GasTerra heeft nu een microWKK in de vorm van een compacte brandstofcel in een bestaande woning in Haren (Gr.) geplaatst, waarmee met een hoog rendement aardgas in elektriciteit wordt omgezet. Daarbij komt maar weinig warmte vrij, zo weinig dat deze warmte alleen wordt benut voor warmwaterbereiding (douche, bad). De brandstofcel is niet gekoppeld aan de warmtevraag van de woning en is het gehele jaar in bedrijf. Op jaarbasis wordt er meer dan 13.000 kWh aan elektriciteit opgewekt. Omdat de  elektriciteitsopwekking veel efficiënter en schoner plaatsvindt dan in grote centrales wordt in de bestaande bouw een CO2-reductie van wel 75% bereikt. Omdat de warmteproductie van de brandstofcel relatief gering is, is deze nieuwe gastoepassing vooral geschikt  voor nieuwbouwwoningen die tegenwoordig een lage warmtevraag voor verwarming kennen. Zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw is de jaarlijkse elektriciteitsproductie met de nieuwe brandstofcel ruim 13.000 kWh. Dit maakt de woning tot een echte leverancier, want een groot deel van de elektriciteit wordt geëxporteerd naar het openbare net. Deze elektriciteit komt in de toekomst goed van pas voor het opladen van elektrische auto's. Aardgas via een microWKK omzetten  in elektriciteit en deze elektriciteit inzetten voor elektrisch vervoer heeft een vier keer hogere ketenefficiëntie dan het toepassen van aardgas in vervoersmiddelen zoals auto en bus.
GasTerra ondersteunt al jaren de ontwikkeling van de brandstofcel. De techniek is nu in een stadium  gekomen waarin via demonstratieprojecten praktijkervaring kan worden opgedaan. Voordat de brandstofcel echt op de markt is, zal nu eerst de HRe-ketel zorgen voor een efficiënt gebruik van aardgas in de woning.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.