Ads Top

Meer mogelijkheden voor co-vergisting in Vlaanderen

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) heeft in overleg met het kabinet van de Vlaamse minister van Leefmilieu en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een oplossing uitgewerkt voor de co-verwerking van verschillende producten in mestverwerkingsinstallaties. Dit geldt voor digestaten, vlasstof, graanstof en champost. In Vlaanderen komen een aantal afvalstoffen in aanmerking voor gebruik als secundaire grondstof, met name als meststof of bodemverbeterend middel. Om te worden beschouwd als 'secundaire grondstof' in plaats van 'afvalstof', moeten producten aan een aantal strikte voorwaarden van het Vlaams Reglement voor Afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) voldoen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.