Ads Top

Tauw controleert gehele vuilverbrandingslijn HVC

HVC in Dordrecht heeft een nieuwe, vijfde afvalverbrandingslijn gebouwd om huishoudelijk afval te verbranden en de energie om te zetten in warmte en elektriciteit. Om te controleren of deze aan alle gestelde eisen voldoet, heeft Tauw een heel pakket aan metingen uitgevoerd.
Tijdens de metingen heeft Tauw de gehele installatie gecontroleerd. Ondermeer is gekeken naar emissies in de lucht, ketelrendement, elektriciteitsopwekking en verbruik, het rendement van de turbine, het verbruik van chemicaliën, de hoeveelheid en de kwaliteit van het vliegas en de slakken, geluid en trillingen. De metingen zijn op verschillende dagen en bij verschillende bedrijfsomstandigheden uitgevoerd. Energetische metingen zijn door ECH in opdracht van Tauw verzorgd.
Alle metingen zijn tot grote tevredenheid van HVC precies volgens het vooraf opgestelde protocol uitgevoerd. Door gebruik te maken van de nieuwe software-applicatie FLC-air kon Tauw alle meetgegevens direct digitaal beschikbaar stellen en voldoen aan de door HVC gestelde rapportagetermijn van 4 weken. HVC is een samenwerkingsverband van 56 gemeenten en 5 waterschappen dat beoogt bij te dragen aan de doelstellingen van deze overheden op het gebied van duurzaam afval- en energiebeheer.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.