Ads Top

Veluwse waterkrachtcentrale Hezenbergerstuw in gebruik

De Waterkrachtcentrale Hezenbergerstuw bij Hattem is klaar. De waterkrachtcentrale is uniek in zijn soort. Voor het eerst in lange tijd wordt in Nederland stroom opgewekt uit waterkracht bij zo’n laag verval. Tauw heeft een actieve rol gespeeld bij de realisatie ervan.
Tauw heeft voor waterschap Veluwe de contractdocumenten opgesteld, de aanbesteding begeleid en advies uitgebracht over het ontwerp van de waterkrachtcentrale. Ook heeft Tauw het waterschap vertegenwoordigd tijdens de uitvoering. Eerder al was Tauw betrokken bij de inspectie en het hersteladvies van de Hezenbergstuw. Zo is bij het waterschap het idee ontstaan iets met de kracht van dat water te doen.
De Hezenbergerstuw zorgt voor de afwatering van het Apeldoorns Kanaal op de IJssel via de Oude Grift en heeft een verval van ongeveer 2,5 meter. Een deel van het water wordt via een vijzel omlaag geleid. Door deze innovatieve techniek wordt elektriciteit opgewekt die voorziet in de energiebehoefte van ruim 43 huishoudens.
De waterkrachtcentrale is op 30 november officieel in gebruik genomen door mevrouw van der Kolk, lid van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland en de heer Verwolf, dijkgraaf van Waterschap Veluwe.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.