Ads Top

Lubbers op de bres voor zonne-energie

Oud-minister-president Ruud Lubbers wil proberen de ontwikkeling en het gebruik van zonne-energie in Nederland hoger op de politieke agenda te krijgen. Tijdens de zonne-energie conferentie 'The Solar Future II', op 22 april in het Mediaplaza-complex in Utrecht, zal Lubbers als een van de prominente sprekers ingaan op de vraag waarom Nederland op het gebied van zonne-energie achterblijft bij de rest van de wereld. Dat terwijl het gebruik ervan voor huishoudens over vijf jaar net zo goedkoop kan zijn als stroom uit het net. Hoewel de Nederlandse productie van zonne-energie door tal van lokale en regionale initiatieven en plannen stijgt, blijft die stijging achter bij andere Europese landen en laat Nederland diverse kansen liggen. Lubbers wil alle deskundigen en toehoorders stimuleren en aansporen om zonne-energie op de kaart te krijgen bij Nederlandse politici.
Lubbers was van 1982 tot 1994 premier en was samen met mensen als Michail Gorbatjov een van de oprichters van het Earth Charter, het Handvest van de Aarde, de verklaring waarin fundamentele principes voor een vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereld in de 21ste eeuw zijn vastgelegd. Lubbers is commissaris en actief lid van de charter. Hij is zelf een warm pleitbezorger van zonne-energie en andere vormen van duurzame energie en stapte als een van de eerste Nederlanders over op de elektrische auto.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.