Ads Top

Duurzame steden

Gemeenten en steden zoeken naar duurzame oplossingen om de milieubelasting te verminderen. Er worden veel projecten gestart die de gemeenten in 2050 klimaatneutraal moeten maken. Om lokale bestuurders hierbij te helpen heeft het Agentschap NL het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS) opgezet. Gemeenten kunnen proefprojecten tot 19 april aanmelden bij het Agentschap NL. Met het IKS kunnen steden financiële ondersteuning krijgen bij de uitvoering van concrete innovatieve projecten. Het ministerie van VROM heeft hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.