Ads Top

1,2 miljoen voor onderzoeksproject biomassapellets uit de Oekraine

Een consortium van Nederlandse, Oekraïense en Belgische onderzoeksinstituten en bedrijven onder leiding van Wageningen UR Food & Biobased Research ontwerpen een businessmodel voor de productie van gecertificeerd duurzame biomassapellets in de Oekraïne voor export naar Nederland en lokale brandstofvoorziening. Het project “Pellets for Power” speelt in op de groeiende vraag naar duurzame biomassa en ontsluit de nog grotendeels onontsloten mogelijkheden in de Oekraïne.
De grotendeels onderbenutte bijproducten stro en riet worden onderzocht. Daarnaast wordt het potentieel voor biomassaproductie met de gewassen Switchgrass en Miscanthus onderzocht. Deze planten leveren bij lage kosten en inputs toch hoge opbrengsten. De ketens worden beoordeeld op economische haalbaarheid en op duurzaamheid met nieuwe biomassastandaarden, zoals de NTA-8080.
In de Oekraïne wordt op dit moment 1 tot 5 miljoen hectare land on- of onderbenut. Voor dit land worden met de gewassen, Switchgrass en Miscanthus, veldexperimenten uitgevoerd op verscheidene grondsoorten, en onder verschillende managementsystemen. Door dit surplus land te gebruiken kan naar verwachting ongewenste concurrentie tussen voedselgewassen en energiegewassen vermeden worden. In de Oekraïne is er naar schatting zo’n 10 miljoen ton stro per jaar beschikbaar dat nu nog vaak op het veld verbrand wordt. Ook natuurlijke rietvelden worden vaak in brand gestoken. Het project zal duurzame oogstmethodedn ontwikkelen voor deze biomassa. Zo kan deze onderbenutte biomassa een bron worden voor productie van elektriciteit, warmte & tweede generatie biobrandstoffen en chemicaliën.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.