Ads Top

Praktijktoets voor opwekking duurzame energie in Midden-Brabant

Veel partijen in Midden-Brabant vinden het opwekken van duurzame energie in de regio belangrijk. Het komend jaar moet duidelijk worden of dat ook in de praktijk haalbaar is. Tilburg, Goirle en Waalwijk trekken hiervoor een projectregisseur Duurzame energie en Energiebesparing aan. Een aanjager, die ondernemers en andere partners uitdaagt om concrete projecten van de grond te tillen.
Het doel is een versnelde realisatie van duurzame energievoorziening en energiebesparing in de regio Midden-Brabant. Hoe dat doel bereikt kan worden, wordt steeds duidelijker. Er komt een Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED). Die gaat zelf geen energie leveren, maar wel kennis bundelen en projecten regisseren.
Er liggen goede kansen voor energieopwekking. Denk aan warmte-koude-opslag, zonnepanelen op daken of windenergie. Maar ook het energieverbruik van woningen, scholen en gemeentelijke gebouwen kan fors omlaag. Tot nu toe worden die kansen op kleine schaal ook al benut. Maar de drie gemeenten willen grotere slagen maken. MOED wordt de aanjager, brengt partijen bij elkaar, bundelt kennis, ontwikkelt nieuwe oplossingen voor ervaren problemen, koppelt projecten en ambities. Zodat Midden-Brabant meer en meer haar eigen duurzame energie op kan wekken.
In het eerste jaar wordt gekeken naar de mogelijkheid om de aansturing te organiseren vanuit Midpoint Brabant. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs & kennisinstellingen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.