Ads Top

Nederland maakt zich zorgen over toekomstige energievoorziening

Het merendeel van de Nederlanders is bezorgd over de energietoekomst en wil iets doen om deze toekomst te verbeteren. Een gebrek aan eenduidige communicatie maakt het echter lastig voor geïnteresseerden om een goed beeld te vormen van de situatie. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Synovate in opdracht van Shell onder ruim 2.500 Nederlanders ter gelegenheid van de lancering van het Shell Future Energy Programma.
Meer dan de helft van de Nederlanders (54%) maakt zich zorgen over of er in de komende decennia nog wel voldoende energie beschikbaar is en ruim driekwart (76%) van de mensen is bezorgd over de impact van ons energieverbruik op het milieu. "Het onderwerp leeft in Nederland en men is op zoek naar antwoorden," vertelt Ewald Breunesse, manager Energietransitie bij Shell. "Dat is een goede zaak, want het energievraagstuk is een van de grootste uitdagingen van onze tijd."
Negen op de tien Nederlanders (87%) geven aan geïnteresseerd te zijn in ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en 88 procent is geïnteresseerd in hoe de energievoorziening zich op de lange termijn ontwikkelt. "Meer dan de helft van de Nederlanders zegt dan ook een bijdrage te willen leveren aan een duurzame energietoekomst. Er bestaat echter een groot kennisgat tussen het merendeel van de bevolking en de instanties en organisaties die zich dagelijks met energie bezighouden. Daar moeten we iets aan doen, want zonder de juiste kennis is het lastig om een steentje bij te dragen," vervolgt Breunesse.
Drie kwart van ons verdiept zich actief in het onderwerp en raadpleegt hiervoor voornamelijk het internet, tv en de krant. Slechts vijf procent van de Nederlanders vindt de informatievoorziening echter eenduidig. "Er is een hoop informatie in omloop, met veel verschillende invalshoeken. We lezen over fossiele brandstoffen, biobrandstoffen, kernenergie, zonne- en windenergie, maar ook over besparingsmogelijkheden en de technologie achter bijvoorbeeld energieterugwinning. Ik kan me goed voorstellen dat je op een gegeven moment de draad en de nuance kwijt raakt. Er is bijvoorbeeld alleen al zo ontzettend veel te vertellen over de kracht van biobrandstoffen, het is zonde dat dit vaak niet begrijpelijk overkomt door de grote informatieoverload," aldus Breunesse
De reden voor het grootschalige onderzoek is de start van het Shell Future Energy Programma. "Wij zijn erg gepassioneerd over de energie-uitdaging en willen geïnteresseerden hierbij betrekken en hen inspireren om met het onderwerp aan de slag te gaan. We realiseren ons dat dit samenwerking vereist, en niet eenrichtingsverkeer vanuit de sector. Daarom bouwen we dit programma - te beginnen met het onderzoek - rond de vragen en behoeften van de mensen om ons heen. We willen inspireren!"
Als voorbeeld noemt Breunesse de ontwikkeling van het aanbod van energie: "Als je er snel over nadenkt kun je gemakkelijk tot een conclusie komen over of deze toe of af zal nemen. Je hebt technologische ontwikkelingen enerzijds, maar de perceptie van het opraken van traditionele bronnen anderzijds." Het onderzoek laat zien dat Nederland verwacht dat vooral het belang van de bronnen kolen, aardolie en aardgas af zal nemen. "Aardgas is echter de schoonste fossiele brandstof ter wereld en er is nog voldoende van beschikbaar voor de komende 100 tot 250 jaar. Gas kan daardoor een ideale rol spelen naast het wisselvallige aanbod van zonne- en windenergie."
In opdracht van Shell heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Synovate online onderzoek uitgevoerd onder meer dan 2.500 Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar, met een representatieve spreiding over geslacht en opleidingsniveau. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de start van het Shell Future Energy Programma. Dit programma is opgezet om samen met partners uit de academische wereld, de overheid en het bedrijfsleven het kennisgat met betrekking tot de energie-uitdaging te dichten en meer helderheid te scheppen in het energievraagstuk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.