Ads Top

Windenergie bespaart water

Windenergie verbruikt veel minder water dan elke andere vorm van energieproductie. Dit benadrukt de Nederlandse Wind Energie Associatie samen met de Global Wind Energy Council vandaag, op de VN Wereld Waterdag. De windindustrie doet een beroep op beleidsmakers om hiermee rekening te houden bij hun beslissingen voor de energievoorziening van de komende decennia.
De Global Wind Energy Council stelt dat windenergie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behoud van de waardevolle wereldwatervoorraden. In tegenstelling tot de meeste andere energiebronnen, die enorme hoeveelheden water verbruiken, gebruikt windenergie bijna geen water en laat het over voor consumptie en landbouw.
De Global Wind Energy Council baseert haar uitspraken op de resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd door toonaangevend windturbinefabrikant Vestas Wind Systems. Uit dit onderzoek blijkt dat windenergie meer dan 2.000 liter water per MWh geproduceerde elektriciteit kan besparen ten opzichte van de conventionele opwekkingsmethoden met fossiele brandstoffen en kerncentrales. Deze vormen van elektriciteitsproductie maken gebruik van water voor koeling en het condenseren van stoom dat de generatoren aandrijft.

Ter vergelijk: Waar windenergie 0,001 m3 water per MWh gebruikt, verbruikt productie van 1 MWh met natuurlijk gas 1,3 m3 water. Voor kernenergie is dat nog meer namelijk 2,7 m3 water per MWh.

Ronald Boerkamp, accountmanager Benelux van windturbinefabrikant Vestas zegt hierover: 'Energieopwekking vereist wereldwijd veel water. Water dat steeds schaarser wordt. Een reden temeer om in te zetten op meer windenergie'.

Het Amerikaanse ministerie van Energie schat dat als 20% van de elektriciteitsbehoefte in de Verenigde Staten zou worden opgewekt door windenergie, 15 biljoen liter water zou worden bespaard. Dit is gelijk aan het jaarlijkse waterverbruik van 9 miljoen burgers in de VS. Het waterverbruik per inwoner in de VS is overigens vele malen hoger dan in Nederland.

Ton Hirdes Directeur van de Nederlandse Wind Energie Associatie: 'Nederland investeert onder meer in windenergie om de uitstoot van CO2 te beperken. Wij hebben ook een traditie in het doordacht omgaan met water. Ook daar blijkt windenergie voor de elektriciteitsopwekking de beste keuze te zijn.'

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.