Ads Top

Universiteit Twente bouwt nieuw Sustainable Energy Lab

De Universiteit Twente trekt tot 4,5 miljoen euro uit om een state of the art nieuw laboratorium onder de naam Sustainable Energy Lab (SEL) in te richten. Het komt in het gebouw waar nu het Hogedruk-lab van de universiteit is gevestigd. Het SEL zal onder meer dienst doen als onderzoeksfaciliteit voor de omzetting van biomassa naar bruikbare olie, een terrein waarop de Universiteit Twente nu al voorop loopt in de wereld. De nieuwbouw zal volgens planning in 2012 gereed zijn. Volgens bouwcoördinator ing. Gert Banis kent het Sustainable Energy Lab qua omvang en mogelijkheden zijn gelijke niet binnen Europa.
De Universiteit Twente bereikte vorig jaar in het nu bestaande Hogedruk-lab een doorbraak van wereldformaat: het lukte de Twentse wetenschappers voor het eerst om via een (hoge druk-)proces van 'pyrolyse', bruikbare olie te persen uit landbouwafval (zoals maïsstengels). De pyrolyse-olie kan in bestaande raffinaderijen worden gemengd met de traditionele fossiele olie waarna het in de tank van transportvoertuigen terecht komt. Dit, en ander onderzoek aan de Universiteit Twente vereist opstellingen die werken met extreem hoge druk en temperatuur. Zo zullen in het SEL componenten getest kunnen worden ten behoeve van transport en verdamping van vloeibaar aardgas (temperatuur: min 160 graden Celsius; druk: 80 bar). Een landelijk onderzoekprogramma ten behoeve van vloeibaar aardgas wordt momenteel opgezet onder leiding van TNO. De wetenschappelijke component in dit onderzoek zal worden verzorgd door de drie TU's.  Ook zullen onderzoekers in het SEL proeven doen met duurzame koelings- en verwarmingssystemen werkend op laagwaardige warmte (zoals restwarmte uit de industrie). Hiervoor zijn tests noodzakelijk waarbij de druk zeer hoog oploopt (tot 200 bar), met gassen als ammoniak.
Het nieuwe SEL zal voldoen aan de allerhoogste normen op het gebied afzuiging, elektra en constructie, berekend op het veilig afwikkelen van experimenten onder extreme druk. Te hoge overdruk zal op een veilige manier via het dak vrijkomen. Naast een aantal kleinere ruimtes krijgt het SEL een nieuwe grote proceshal met een oppervlak van 140 vierkante meter en een hoogte van 8 meter. Daar zijn opstellingen en experimenten mogelijk op een veel grotere schaal dan in het huidige Hogedruk-lab, waardoor een betere aansluiting mogelijk is tussen experiment en daadwerkelijke toepassing in de industriële wereld. Een groot deel van de proceshal is ingeruimd voor experimenten aan extreem koude 'cryogene energiedragers' zoals vloeibaar aardgas. Opslag en pompunit zullen in een aparte ruimte geplaatst worden. Daarnaast zijn ook nog 'opstellingen op industriële schaal' mogelijk in de buitenlucht, direct naast het lab. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.