Ads Top

Tijdpad energietransitie weinig realistisch

Op 21 september zal in NEMO te Amsterdam het nieuwe rapport "Op weg naar een triple-A energiesector" gepresenteerd worden. In dit rapport concludeert adviesbureau UCPartners dat de onvermijdelijke transitie naar een duurzame energiehuishouding voor grote uitdagingen staat en veel meer geld en tijd zal kosten dan wordt voorgespiegeld.
Beleidsmakers in de westerse landen volharden in een naïef geloof dat de vrije markt energietransitie tijdig en efficiënt zal leveren. In de geleide economie van China wordt inmiddels meer in duurzame energie geïnvesteerd dan in de rest van de wereld bij elkaar.
Politici blijven burgers en bedrijven voorspiegelen dat concurrentie energie goedkoop houdt, in plaats van hun kiezers en bedrijfsleven erop voor te bereiden dat (duurzame) energie in de toekomst waarschijnlijk een factor 2 duurder zal worden.
Subsidiestromen gaan voor het merendeel naar de grote gevestigde energieconcerns aan de aanbodzijde van de markt, terwijl de oplossing van het energievraagstuk vooral aan de vraagzijde ligt, en in het bereiken van een balans tussen centrale en decentrale stroomopwek.
De "groenen" verzetten zich intussen tegen iedere rationele uitbouw van onze fossiele energievoorzieningen, terwijl we die nog decennia lang nodig zullen hebben om de maatschappij te laten functioneren én om de investeringsmiddelen te genereren die nodig zijn voor de ombouw van zowel energieverbruik als energieproductie.
Een duurzame energiehuishouding is technisch te realiseren en betaalbaar, mits we in een termijn van 100 jaar denken en niet in één van 40 jaar, zoals milieudeskundigen en door hen beïnvloede politici propageren in de onzekere verwachting klimaatverandering zo af te kunnen remmen. En zelfs op deze langere termijn blijven de uitdagingen enorm.
Energietransitie biedt vele kansen voor de Nederlandse economie, die ook nu al voor 13% bestaat uit energiegerelateerde activiteiten. Het beschermen en internationaal uitbouwen van deze positie vraagt echter visie, durf en regie. Van bedrijven, maar ook van de politiek. Het rapport "Op weg naar een triple-A energiesector" zal dinsdag 21 september gepresenteerd worden tijdens een symposium ter gelegenheid van het 5-jarige bestaan van UCPartners. Het symposium vindt plaats van 13:00u tot 17:00u in NEMO te Amsterdam. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.