Ads Top

Meer recycling scheelt 33 miljoen zonnepanelen

Als Nederland alle recyclingmogelijkheden zou benutten, dan zou er 2250 kton minder CO2 worden uitgestoten. Dat is een mogelijke verbetering van ruim 45% ten opzichte van de huidige situatie waarin ook bruikbaar afval wordt verbrand. Dat blijkt uit onderzoek van het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. 'Saving Materials' is na twintig jaar het eerste brede onderzoek naar de effecten van recycling en verbranding van afval dat specifiek voor de Nederlandse situatie is uitgevoerd. Het onderzoek spitst zich toe op het potentieel aan energie- en CO2-emissie reductie bij meer dan de helft van het afval.
Grote reducties van broeikasgassen zijn noodzakelijk om te grote negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast is de uitputting van een aantal natuurlijke grondstoffen steeds zichtbaarder. Zeker is dat met recycling grondstoffen efficiënter worden gebruikt. Deze studie toont daarnaast aan dat recycling leidt tot aanzienlijke vermindering van het energiegebruik en van emissies van CO2.
Als de recycling in Nederland verregaand wordt gestimuleerd dan leidt dat jaarlijks potentieel tot een vermindering van een extra 2250 kton aan CO2. Om die reductie op een andere manier te realiseren moeten in diezelfde tijd 114 miljoen bomen groeien of 33 miljoen zonnepanelen energie opwekken in Nederland.
Meer efficiënte verbranding van het afval levert ook een reductie op, maar lang niet zoveel. Zelfs als alle afvalovens zouden worden omgebouwd naar een geavanceerd type met hoog energetisch rendement, dan nog zou de CO2-reductie nog maar een derde bedragen van de winst die met intensivering van recycling wordt gehaald. Doorgaan met het huidige afvalbeleid levert de minste reductie van energiegebruik en CO2-emissie op, zo concludeert het onderzoek.
Bij de overhandiging van het rapport gaf de heer Wijffels aan: "U heeft als EmsterOverleg een belangrijk initiatief genomen. De overheid moet zich als marktmeester opstellen en de richting aangeven. Daarbij zal het stevig aan moeten duwen tegen bestaande belangen."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.