Ads Top

Jongeren: Nieuw kabinet mag duurzaamheid niet laten liggen

Nu de formatie de 100-dagen grens heeft bereikt, eisen jongeren dat Mark Rutte zijn belofte nakomt en met hen in gesprek gaat. De jongeren willen dat het nieuw te vormen kabinet duurzaamheid centraal stelt in haar regeerakkoord, ongeacht de regeringspartners: "Duurzaamheid is niet links of rechts. Een duurzame groene en eerlijke economie is onze gezamenlijke toekomst," schreven vertegenwoordigers van tientalle jongerenorganisaties.
Op 14 juli j.l. publiceerde de Jongeren Formatie Coalitie een open brief aan het toekomstige kabinet, waarin zij de nieuw te vormen coalitie oproept duurzaamheid centraal te stellen in het regeerakkoord. De brief is ondertekend door jongeren uit alle hoeken van de samenleving. Rutte zei eerder dit een "fantastisch initiatief" te vinden, "juist omdat het zo breed is". Op de vraag of hij tijdens de formatie met de jongeren in gesprek zou gaan over een duurzame toekomst, antwoordde Rutte: "Ja, uiteraard". Maanden later heeft dit gesprek nog niet plaats gevonden. "Het wordt tijd dat Rutte zijn belofte nakomt en met ons in gesprek gaat," zegt Miguel Heilbron, een initiatiefnemer van de Jongeren Formatie Coalitie, aan wie Rutte de toezegging deed.
In de open brief van de de Jongeren Formatie Coalitie worden tien concrete aanbevelingen gedaan. Deze moeten zorgen dat de problemen van nu niet worden doorgeschoven naar toekomstige generaties of naar elders in de wereld. "Veel beleid gaat hervormd worden. De politiek mag deze kans niet laten liggen om duurzaamheid integraal op te nemen in het nieuwe beleid" aldus Kimo van Dijk, ook een van de initiatiefnemers. De Facebookpagina van het initiatief heeft inmiddels circa 1000 leden. Via de website www.onzeduurzametoekomst.nl sluiten steeds meer mensen zich aan. Op die website is ook de open brief met tien concrete aanbevelingen te lezen. "Ontzettend veel jongeren vinden duurzaamheid essentieel. Het is onze toekomst!".

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.