Ads Top

Reed Business lanceert een website voor duurzame bouw

Op deze week gelanceerde website nuduurzaambouwen.nl kunnen professionals in de bouw gratis unieke artikelen met informatie over duurzaam bouwen downloaden. Uit kwalitatief onderzoek onder klanten van Bouwkosten.nl bleek dat duurzaamheid momenteel een belangrijk thema is. De term 'duurzaam bouwen' wordt echter verschillend gebruikt in allerlei contexten waardoor veel partijen in de bouw geen duidelijk startpunt hebben om duurzaam te kunnen bouwen. Op nuduurzaambouwen.nl wordt een aantal artikelen met informatie over duurzaam bouwen ter beschikking gesteld waardoor het thema vanuit diverse perspectieven wordt belicht.
In het artikel 'wat is duurzaam bouwen' wordt eerst aandacht besteed aan het theoretische kader, de definitie van duurzaam bouwen en methoden om de mate van duurzaamheid te kwantificeren. Daarnaast zijn er artikelen waarin methodes van duurzaam bouwen worden toegelicht. Ook wordt er in een artikel een voorbeeld project met kosten getoond en is er een artikel met de visie van een architect die Duitse woningen ontwerpt met zeer lage EPC waarden. Reed Business produceert elke maand nieuwe artikelen op het gebied van duurzaam bouwen.
De website nuduurzaambouwen.nl is een initiatief van Bouwplannen.nl en Bouwkosten.nl, online kennisbanken van Reed Business voor professionals in de bouw. Reed Business biedt professionals in de bouw met deze kennisbanken relevante informatie om hun werkproces te vereenvoudigen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.