Ads Top

Bijstorting gemeente Tilburg aan netbeheerder Intergas

Het college van B&W stelt aan de raad voor om een bedrag van ongeveer € 2 miljoen te lenen aan netbeheerder Intergas. Door aangescherpte financiële richtlijnen van het ministerie van EZ voldoet Intergas op dit moment niet aan de wettelijke eisen. Hiervoor is een kapitaalinjectie van € 40 miljoen nodig. Alle aandeelhouders (21 Brabantse gemeenten) zijn door Intergas gevraagd een bedrag te storten, naar gelang het percentage aandelen.
De aandeelhouders zijn als mede-eigenaar verplicht te voldoen aan de wettelijke verplichting en met de storting wordt de (toekomstige) dividenduitkering veiliggesteld. Als Intergas de balansverhouding niet herstelt kan het ministerie van EZ een boete van maximaal € 3 miljoen opleggen en in het ergste geval verliest Intergas zijn aanwijzing als netbeheerder.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.