Ads Top

Combinatie efficiënte gascentrale en warmte leidt tot 85% rendement

Nuon, onderdeel van Vattenfall Group, heeft het investeringsbesluit genomen om een nieuwe gascentrale te bouwen naast de bestaande elektriciteitscentrale in Diemen. Tegelijk wordt een warmtetransportleiding van Diemen naar Almere aangelegd om met de restwarmte huizen te verwarmen. Door de combinatie van het hoogst haalbare rendement voor de gascentrale en grootschalige warmtelevering aan Amsterdam en Almere kan een rendement van 85% worden behaald. De nieuwe centrale zorgt ervoor dat de huidige elektriciteit- en warmtecapaciteit van Nuon in Diemen meer dan verdubbelt. Nuon beantwoordt met de warmteleiding aan de groeiende vraag naar warmte in Almere.
De nieuwe centrale komt naast de bestaande elektriciteitcentrale in Diemen. Deze STEG- (Stoom en Gas) centrale wordt gebouwd door Siemens volgens de laatste stand van de techniek en met het hoogst haalbare rendement (circa 59%). De nieuwe centrale krijgt een vermogen van 435 megawatt elektriciteit en 260 megawatt warmte. Hiermee kunnen zo'n 750.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien.
De in Diemen geproduceerde warmte zal ingezet worden om in Amsterdam en Almere zo'n 25.000 huishoudens van warmte te voorzien. Met deze centrale ontstaat een bijzondere situatie. Door de combinatie van zowel warmte- als elektriciteitproductie wordt het milieu zo min mogelijk belast. Aparte CV-ketels of boilers in de woningen zijn overbodig, waardoor de warmtelevering een CO2-reductie van 50% oplevert. Naar verwachting is de centrale eind 2012 operationeel. Tot het moment dat de nieuwe centrale in Diemen klaar is wordt de groeiende warmtevraag opgevangen door de bestaande centrales in Almere en Diemen. Hiervoor worden de komende periode de nodige aanpassingen uitgevoerd.
De warmte die geproduceerd wordt in Diemen zal via een warmteleiding naar Almere Poort en Almere Stad worden getransporteerd. De vraag naar stadswarmte in deze wijken neemt toe als gevolg van grootschalige nieuwbouwprojecten. De leiding ligt 1,5 meter diep in de bodem van het IJmeer en is begin 2012 klaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.