Ads Top

Steun Europese Unie voor integratie windenergie

De Europese Unie verleent 32 miljoen euro steun aan een initiatief dat erop gericht is de structurele integratie van windenergie in het Europese elektriciteitssysteem mogelijk maken. Dit project draagt in belangrijke mate bij aan de EU-doelstelling voor 2020 wat betreft energiebronnen: een verlaging van de CO2-uitstoot met 20%, een verbetering van 20% in energie-efficiëntie, en een aandeel van 20% van het energieverbruik uit duurzame energiebronnen.
Met het Twenties-project – dat drie jaar in beslag zal nemen – is een bedrag gemoeid van in totaal bijna 60 miljoen euro, waarvan 32 miljoen euro door de Europese Unie wordt gefinancierd. Het projecten is aan de Europese Commissie voorgelegd als onderdeel van het kaderprogramma op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie. Bij het initiatief zijn 26 bedrijven en instellingen (waaronder TenneT) betrokken die op wereldniveau een belangrijke rol spelen in de elektriciteitssector.
De doelstellingen van deze alliantie zijn het wegnemen van de barrières die de integratie van meer windenergie (zowel op land als op zee) in het elektriciteitssysteem belemmeren en het verder ondersteunen van deze vorm van energieopwekking. Hiervoor zijn zes deelprojecten opgesteld, die bedoeld zijn om de voordelen aan te tonen van nieuwe technologieën. De resultaten van deze experimenten worden meegenomen in de ontwikkeling van het Europese elektriciteitstransportnet in het licht van de doelstellingen voor 2020 en   in lijn met de doelstellingen van het Europese plan voor een Strategische Energietechnologie (SET-plan).
TenneT/transpower neemt deel aan het onderdeel betreffende het onderzoek hoe de flexibiliteit van waterkracht in de Alpen kan worden aangewend voor inpassing van wind in het elektriciteitssysteem. Ook neemt TenneT deel aan het ontwikkelen voor betere processen voor de vergunningverlening van offshore interconnectoren met windaansluiting, waarmee de doorlooptijden van de vergunningverlening kunnen worden verkort.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.