Ads Top

Geef TenneT het startsein voor een net op zee

Geef TenneT zo spoedig mogelijk de opdracht voor het tijdig en gefaseerd aanleggen van de elektrische infrastructuur op zee, leg dit vast in de elektriciteitswet en geef aan TenneT tijdig de voorwaarden om het in staat te stellen de benodigde vergunningen te verwerven. Dat zijn enkele adviezen die de Taskforce Windenergie op Zee doet aan de minister van Economische Zaken. TenneT is blij met de conclusies van dit rapport, dat onlangs is verstuurd naar de Tweede Kamer.
De Taskforce heeft als opdracht het ministerie van Economische Zaken te adviseren over de businesscase windenergie op zee. Daarbij moet een optimale samenwerking ontstaan tussen overheid en bedrijfsleven, met het doel in 2020 6.000 MW windenergie op zee gerealiseerd te hebben. Tot nu toe moesten producenten voor hun windparken op zee zelf de aansluiting van het transportnet op land realiseren. Het ministerie van Economische Zaken heeft een studie laten uitvoeren (Net op Zee), waarin de mogelijkheid wordt verkend dat TenneT het net op zee gaat ontwikkelen en realiseren. TenneT moet hierbij niet alleen de aansluiting realiseren, maar ook garanderen dat transport mogelijk is en capaciteit op het net beschikbaar is.
In februari jl. heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van het kabinetsbesluit om wetgeving aan te passen die het mogelijk maakt dat TenneT ook de aanleg en het beheer van het transportnet op zee gaat uitvoeren. Een wetsvoorstel hiervoor is in voorbereiding. Doordat TenneT verantwoordelijk is voor de elektrische infrastructuur op zee zijn er diverse kostenvoordelen waaronder lagere kapitaalslasten door een veertigjarige afschrijvingstermijn. Ook heeft TenneT een significant inkoopvoordeel ten opzichte van producenten die ieder voor zich een netaansluiting realiseren. De Taskforce schat dit inkoopvoordeel op 10 procent. Daarnaast heeft TenneT voordelen via de ervaringen met wind op zee van het begin dit jaar overgenomen transpower. Transpower heeft deze verantwoordelijkheid reeds langer en is momenteel bezig met een tweede grootschalige aansluiting van een windpark op zee.
De Taskforce onderschrijft de aanwijzing van TenneT als verantwoordelijke voor het transportnet op zee. Volgens de Taskforce moet TenneT snel beginnen met het vergunningtraject voor elektrische infrastructuur op zee en de benodigde verzwaringen op land. Dit traject duurt namelijk langer dan het traject om tot een vergunning voor een windpark op zee te komen. Om de werkzaamheden te kunnen beginnen heeft TenneT de opdracht nodig van de overheid om ook daadwerkelijk te kunnen investeren. Een bijkomend positief neveneffect van de overheidsbesluit voor TenneT en de daaropvolgende grootschalige inkoop door TenneT is dat de internationale energiebedrijven en leveranciers van turbines, fundaties en elektrische infrastructuur zien dat de Nederlandse overheid serieuze stappen zet. Dit zal een grote stap voorwaarts zijn in het vertrouwen en ervoor zorgen dat schaarse middelen en internationale financiële capaciteit op Nederland zal worden gericht, aldus de Taskforce.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.